Tid og sted

Torsdag den 26. september 2024

Kl. 09.00 til 15.30

Novo Nordisk

Gratis for medlemmer

ERFA-GRUPPE 20

DFMA – Design for Manufacturing and Assembly

Erfa-gruppe 20 er et fagligt netværk dannet med henblik på udveksling af viden og erfaringer indenfor Design for Manufacturing and Assembly med fokus på procedurer og styringsværktøjer, der kan optimere og understøtte at dit eller din kundes produkt får det optimale design for hele dets livscyklus.

Hvis du er interesseret i at deltage i et prøvemøde, så kontakt tovholderen for gruppen.

Læs mere om SPM-erfagruppe 20 her.

Deltag uforpligtende i 1 erfa-møde