Persondatapolitik og Cookies

Persondatapolitik for spm.madebydelta.com

1. Dataansvar

Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores juridiske oplysninger er som følger:
SPM, c/o FORCE Technology
Park Allé 345, 2605 Brøndby, CVR 39573369
Telefon: +4543250000, e-mail: spm@forcetechnology.com

2. Behandlingen af dine personoplysninger

2.1. Personoplysninger og formål
SPM behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Mængden og arten af personoplysninger vil variere afhængig af det enkelte formål. Nedenfor er angivet de primære formål:

MEDLEM AF ERFAGRUPPE
Når du bliver medlem af en af vores erfagrupper behandler vi dit navn, email, telefon og ansættelsessted. Behandlingen sker med det formål at facilitere dit medlemskab. Retsgrundlaget herfor er SPM’s legitime interesse.

HJEMMESIDE
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi din IP-adresse, information om operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, adfærd på vores hjemmesider mv. Behandlingen sker med det formål at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Retsgrundlaget herfor er SPM’s legitime interesse.

MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE
Hvis du modtager nyhedsbreve eller markedsføring, behandler vi dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnumre, emailadresse, interesseområder, deltagelse i arrangementer samt eventuelle besøg på vores hjemmeside og andre digitale platforme. Behandlingen sker med det formål at kunne sende målrettet og relevant information baseret på dine interesser. Retsgrundlaget herfor er SPM’s legitime interesse.

ARRANGEMENTER
Ved din tilmelding og deltagelse kan SPM behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, emailadresse mv. Behandlingen sker med det formål at facilitere din deltagelse. Retsgrundlaget herfor SPM’s legitime interesse.

BESØGENDE
Som besøgende til et SPM-arrangement på en FORCE Technology lokation vil du ved ankomst i receptionen blive registreret med navn, ansættelsessted, e-mailadresse og telefonnummer, ligesom enkelte lokationer har videoovervågning. Denne indsamling af personoplysninger sker af sikkerhedshensyn. Retsgrundlaget herfor er SPM’s legitime interesse.

2.2.
Oplysningspligt
Når SPM indsamler og behandler dine personoplysninger, vil vi oplyse dig om det i nærværende persondatapolitik.

2.3 Berigtigelse
SPM opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Vi beder dig derfor informere os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske direkte til din kontaktperson hos SPM eller via email til spm@forcetechnology.com.

2.4 Videregivelse indenfor EU/EØS
SPM kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse. En sådan videregivelse kan være til samarbejdspartnere, herunder FORCE Technology (CVR 55117314), der varetager vores sekretariatsfunktion.

Ved deltagelse i arrangementer kan dit navn og dit ansættelsessted endvidere optræde på den deltagerliste, som uddeles til de øvrige deltagere og eventuelle samarbejdspartnere for det pågældende arrangement.

Som medlem af en af vores erfagrupper vil de øvrige medlemmer af SPM kunne se dit navn, e-mail og ansættelsessted ved login på vores hjemmeside.

2.5 Overførsel til tredjelande
SPM videregiver ikke dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS.

2.6 Opbevaring og sletning
SPM opbevarer dine personoplysninger, så længe du optræder som medlem af en eller flere af vores erfagrupper.

3. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger, som du har givet til os.

Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan ske til os via email til spm@forcetechnology.com.

4. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag.

5. Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, Telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Version 1.0

Cookies

Cookies hjælper os med informationer om:

  1. antal besøg
  2. hvordan vores hjemmeside bliver brugt
  3. hvilke sider der bliver set mest
  4. hvor længe vores brugere bliver på siderne osv.

Derudover tillader cookies, at hjemmesiden husker dig, når du vender tilbage. På denne måde kan websider tilpasses dig på baggrund af de oplysninger, du har angivet (fx ved tilmelding til arrangementer).

Vi bruger Sitecore CMS/DMS og Google Analytics til statistik. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics ved at anvende dette værktøj i din browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer, mobil, tablet m.fl. for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg.

Cookies er små tekst-filer og kan derfor ikke udvikle virus eller spore indhold på din computer. Det eneste, de gør, er at sende anonyme oplysninger tilbage til os om fx besøgstidspunkt, -varighed osv.

Hvis du ikke vil tillade cookies

Hvis du ikke vil tillade brugen af cookies på din computer, kan du ændre indstillingerne i din browser, så den husker det fremover. Du kan også slette cookies, der allerede er lagret.

Se vejledning og læs mere om cookies på hjemmesiden www.minecookies.org.

Annoncenetværk

Der anvendes ikke 3. parts annoncenetværk på forcetechnology.com. Alle besøgsdata indsamles og anvendes derfor udelukkende af FORCE Technology.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!