Om SPM

Medlemskort til fremtiden

Den teknologiske udvikling løber utrolig stærkt. Det kræver mange ressourcer at følge med. SPM hjælper din virksomhed til at udnytte mulighederne. Man behøver ikke selv at opfinde hjulet hver gang. Som deltager i et netværk kan man få adgang til allerede indvundne erfaringer, ligesom man kan lade sine egne erfaringer komme andre til gode. Det har ca. 60 virksomheder gjort som medlemmer af SPM.

Fælles indsats

Deltagelse i SPM skaber et stærkt og vigtigt fundament for virksomhedernes bestræbelser på at være konkurrencedygtige, at sikre markedsadgang, og at sikre produktsikkerheden, så produktansvarssager undgås bedst muligt. Gennem en fælles indsats kan virksomhederne få endnu mere ud af de knappe midler til forskning og udvikling. SPM er en forening for elektronikvirksomheder, for leverandører af materialer og komponenter til elektronik, og for de mange virksomheder, der benytter elektronik i deres produkter.

Et medlemskort til SPM er et medlemskort til fremtiden.

Sådan arbejder SPM

SPM er oprettet 1. januar 1967 med det formål at virke for, at industriens behov for pålideligheds- og miljøteknisk forskning bliver fremmet, og at et videncenter som FORCE Technology inden for dette felt fungerer som et effektivt informations-, rådgivnings- og prøvningscenter.

SPM har ca. 60 medlemmer. Kontingentet består af to dele:

  • Et fast kontingent på 8.000 kr. ekskl. moms
  • Et beløb pr. erfa-gruppe på 1.000 kr. ekskl. moms

SPM’s aktiviteter sigter på at tilføre alle medlemsvirksomhederne ny viden og erfaring. Aktiviteterne initieres af medlemmerne og tilrettelægges på en sådan måde, at alle har indflydelse gennem den valgte kontaktperson i firmaet.

Foreningens hovedaktiviteter er:

  • Erfaringsudveksling i erfa-grupper
  • Gennemførelse af undersøgelser (SPM projekter)

Erfa-grupper

Erfa-gruppesamarbejdet er en af de bedste måder til at følge med i udviklingen inden for et specialområde. I SPM’s erfa-grupper mødes de enkelte medlemsvirksomheders specialister inden for gruppens tema. Grupperne er på 10-25 deltagere. Der holdes møder efter behov, typisk 3-4 gange årligt. Foreningen sørger for sekretariatsfunktionen, sådan at gruppernes koordination, indkaldelser, referater etc. fungerer effektivt. I almindelighed mødes deltagerne hos hinanden, dvs. værtskabet går på skift.

SPM-projekter

Projekterne finansieres via det faste kontingent, og hvor det er muligt, suppleres der med andre midler, eksempelvis fra Industriministeriet eller Nordisk Industrifond. Foreningen gennemfører løbende fællesprojekter. De større projekter har i reglen et bredere perspektiv for alle medlemmerne. De kan også undertiden være en del af en større helhed på internationalt plan. I disse tilfælde kan der være mulighed for at forøge indsatsen, sådan at foreningens projektmidler bliver forøget med tillæg fra fonde, offentlige eller private, så der kan gennemføres meget krævende opgaver.

Direkte medlemsindflydelse

I en række tilfælde er der i medlemskredsen brug for en hurtig undersøgelse af en ny komponent, en ny leverandør eller en ny teknik. Medlemmerne kan ved hjælp af SPM hurtigt udnytte nye muligheder – eller undgå problemer ved at introducere fornyelser, som viser sig at have store ulemper.

Hvem bør være medlem?

Elektronikvirksomheder og leverandører af materialer og komponenter til elektronik samt de mange virksomheder, der benytter elektronik i deres produkter eller produktion.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!