Nyt fra sekretariatet

Velkommen til et nyt SPM-år, hvor der især bliver fokus på klassiske og centrale SPM-aktiviteter, nemlig erfa-grupperne samt udvikling af eksisterende og nye medlemsservices.

Generalforsamling og udskiftning i bestyrelsen

Den 8. februar 2024 afholdt SPM en velbesøgt generalforsamling i Odense. Generalforsamlingen blev præsentereret for de vigtigste aktiviteter i 2023 og planerne for 2024.

I 2023 var nogle af de vigtigste aktiviteter:

Gennemførelse af MasterClass VI-forløbet
Oprettelse af den nye Supplier Quality Management erfa-gruppe
Årskonferencen
De regelmæssige online-tovholdermøder.

I 2024 bliver der fokus på:

Færdiggøre strategien for 2024 – 2028
Få SPM’s nye hjemmeside op at køre
Skaffe nye medlemmer
Igangsætte nye MasterClass-forløb
Udvikle nye servicetilbud.

Bestyrelsen har besluttet at fastholde kontingentet på det niveau, som det har ligget på i mere end 20 år, selv om priserne generelt stiger.

På generalforsamlingen var der også valg til bestyrelsen. Erik Schmidt Christensen, Terma, Niels Martin Jørgensen, EKTOS, og Henrik Hjortkjær, Grundfos, genopstillede og blev valgt uden modkandidater. Lisbeth Reindel genopstillede ikke, da hun har skiftet job til MagVenture, som (endnu) ikke er medlem af SPM. Sekretariatet vil gerne benytte lejligheden til at takke Lisbeth for hendes altid energiske indsats gennem de sidste 6 år.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Valentin Stentoft fortsat som formand og Niels Martin Jørgensen som ny næstformand. Jørn Landkildehus trak sig efter eget valg som næstformand, men fortsætter heldigvis som menigt medlem, så bestyrelsen fortsat kan nyde godt af hans altid eftertænksomme input.

Tovholderdag

Tovholderne er afgørende for velfungerende erfa-grupper og inspirerende møder. Bestyrelsen ønsker at støtte tovholderne i deres rolle og samtidig – i fællesskab med tovholderne – at udvikle SPM. Så efter en veloverstået generalforsamling var der tovholderdag for de fremmødte tovholdere og bestyrelsen.

Der var to temaer på programmet: erfa-grupperne som omdrejningspunkt, og hvordan vi gør SPM endnu mere attraktiv for eksisterende og kommende medlemmer. Temaerne første til livlige diskussioner og mange inspirerende input, som vi kommer til at arbejde videre med. En af idéerne var kommunikation om SPM og erfa-grupperne via video. Vi skal nok holde jer opdateret.

Nye MasterClass-forløb

MasterClass om pålidelighed, hvor medlemmerne får mulighed for at få uddannet nye medarbejdere eller nytilkomne til pålidelighedsområdet, er en succes, så vi planlægger at igangsætte en MasterClass VII inden for pålidelighed i år. Tænk allerede nu på, om det er dig, der skal være virksomhedens senior, og hvem af dine kolleger, som skal med som juniorer. Vi regner med at udsende invitationer her i foråret.

Som noget nyt planlægger bestyrelsen at igangsætte et parallelt MasterClass-forløb inden for compliance. Konceptet er det samme som for MasterClass inden for pålidelighed: SPM’s medlemmer inviteres til et forløb, hvor deltagerne på skift besøger de enkelte virksomheder, som er med i MasterClass-forløbet. Her lærer deltagerne om, hvordan compliance håndteres i værtsvirksomheden, og får derved inspiration til deres daglige arbejde. Hver virksomhed stiller med en senior, som har ansvaret for dagen i sin virksomhed og to juniorer, som kommer rundt i alle virksomhederne.

Som inspiration kan du læse den nye artikel ‘Compliance i Terma A/S – udfordringer og muligheder’ om, hvordan compliance håndteres i Terma.

Konference om bæredygtig produktudvikling

Igen i år afholder SPM og FORCE Technology konference om bæredygtig produktudvikling den 31. oktober. SPM-medlemmer har fået mulighed for at tilmelde sig før alle andre til konferencen, der sidste år var overtegnet og med flere på venteliste.

Se nærmere om konferencen ‘Sustainable product development of electronics and materials’ på FORCE Technologys hjemmeside.

SPM på LinkedIn

SPM Reliability Management har sin egen LinkedIn-profil, hvor vi løbende poster nyheder og artikler.

Hvis du ikke allerede følger SPM, kan du let gøre det via dette link til LinkedIn.

Adgang til de mange lærerige SPM-rapporter

SPM har gennem årene udgivet mere end 180 tekniske rapporter inden for pålidelighed, EMC, termisk design, fugt- og mekaniske forhold, test og mange andre områder inden for kvalitet og pålidelighed.

Husk, at du og dine kolleger som medlemmer af SPM har gratis adgang til alle rapporterne her, når I er logget ind på SPM’s hjemmeside. Hvis der er udfordringer med login, kan du få hjælp ved at skrive til spm@forcetechnology.com.

God fornøjelse med de spændende artikler i Magasinet.

Mange hilsener på vegne af sekretariatet

Susanne Otto