Kalender

Den teknologiske udvikling løber utrolig stærkt. Det kræver mange ressourcer at følge med. SPM hjælper din virksomhed til at udnytte mulighederne. →
Tema
Theme
SPM ERFA 8
Varighed
Duration
kl. 09.00-12.00
Dato
Date
3. december 2020
Sted
Place
Pris
Price
Gratis*

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!