Kalender

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om produktsikkerhed generelt, samt procedurer for verifikation af sikkerhed, herunder nationale og internationale procedurer for godkendelse af forskellige produktgrupper. →
Tema
Theme
SPM ERFA 5
Varighed
Duration
Kl. 10.00 - 15.30.
Dato
Date
31. maj 2018
Sted
Place
Velux
Pris
Price
Gratis*

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!