SPM: ERFA 9 Møde – EMC

SPM: ERFA 9 Møde - EMC

Gruppen fungerer først og fremmest som forum for udveksling af viden og synspunkter indenfor EMC fagområdet. Aktiviteterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem håndtering af EMC problemer i det praktiske hardwaredesign, fortolkning og anvendelse af de relevante teststandarder samt praktiske erfaringer med udførelsen af test, herunder valg af passende testudstyr.

Møderne

Møderne i gruppen rummer bl.a. “bordet rundt”, hvor der dels refereres fra det daglige arbejde, dels fremlægges korte referater af specielle designerfaringer, problemer eller erfaringer med myndigheder og standardisering. Vi besøger værtens EMC laboratorium, og kigger på testmulighederne og instrumenterne. Ofte er der inviteret en gæst udefra. Det kan være en myndighedsperson, en leverandør af komponenter/testudstyr eller en ekstern specialist på et specifikt fagområde. Indlæg fra den eksterne gæst kombineres med indlæg fra gruppens medlemmer samt spørgerunder. Der afholdes praktisk orienterede demonstratoner og demonstreres praktisk EMC design, når det kan lade sig gøre.

Hvis du er interesseret i at deltage i et prøvemøde, så kontakt tovholderen for gruppen.

Læs mere om gruppen

*Det er gratis for gruppens medlemmer at deltage i møderne.

Tema
Theme
Varighed
Duration
Kl. 09.30-15.3016.00
Dato
Date
27. februar 2024
Sted
Place
DEIF
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Lisa Engedal
Executive Assistant
+45 43 25 13 14

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!