SPM: ERFA 5 Online Møde – Compliance Engineering

SPM: ERFA 5 Online Møde - Compliance Engineering

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om produktsikkerhed generelt, samt procedurer for verifikation af sikkerhed, herunder nationale og internationale procedurer for godkendelse af forskellige produktgrupper. Også procedurer i forbindelse med CE-mærkning bliver behandlet i gruppen.

Hvis du er interesseret i at deltage i et prøvemøde, så kontakt tovholderen for gruppen.

Læs mere om SPM Erfagruppe 5 her.

*Arrangementet er gratis for klubbens medlemmer.

Tema
Theme
Varighed
Duration
Kl. 09.00 - 12.00
Dato
Date
1. juni 2023
Sted
Place
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Lisa Engedal
Executive Assistant
+45 43 25 13 14

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!