SPM: ERFA 20 Møde – DFMA

SPM: ERFA 20 Møde - DFMA

Der er både i Danmark og internationalt en stigende interesse for procedurer og styringsværktøj der kan optimere og understøtte, at et produkt får det optimale design for hele livscyklus, da dette i dag er en nødvendig konkurrenceparameter for at få det optimale produkt til den optimale pris og på den korteste mulige udviklingstid.

Møderne

Erfa-gruppen vil i lighed med SPM’s øvrige erfa-grupper først og fremmest fungerer som et forum for udveksling af viden og synspunkter inden for DFMA. Der vil blive afholdt 3-4 møder i erfa-gruppen om året, og møderne afholdes på skift hos medlemmerne.

Hvis du er interesseret i at deltage i et prøvemøde, så kontakt tovholderen for gruppen.

Læs mere om gruppen

*Det er gratis for gruppens medlemmer at deltage i møderne.

Tovholder for gruppe 20

Hans-Jørgen Degn, TERMA A/S - hjd@terma.com
Tema
Theme
Varighed
Duration
kl. 09.00-15.30
Dato
Date
23. april 2024
Sted
Place
Phillips-Medisize
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Lisa Engedal
Executive Assistant
+45 43 25 13 14

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!