SPM: ERFA 10 Møde – Miljøprøvning & konstruktion

SPM: ERFA 10 Møde - Miljøprøvning & konstruktion

Gruppen drøfter og udveksler erfaringer vedrørende mekanisk og klimatisk miljøprøvning af udstyr set som et led i kvalitetssikringen. Dette omfatter i høj grad også de konstruktionsmæssige løsninger, som miljø- og kvalitetskravene kræver. Konstruktionsmetoder og prøvningsmetoder indgår med samme vægt i gruppens arbejde. Herudover bestemmes emnerne for møderne af en stikordsliste, som gruppen med jævne mellemrum opstiller i fællesskab. I boxen nedenfor er angivet nogle af stikordene fra de senere år.

Hvis du er interesseret i at deltage i et prøvemøde, så kontakt tovholderen for gruppen.

Læs mere om gruppen

*Det er gratis for gruppens medlemmer at deltage i møderne.

Tovholder for gruppe 10

Lauge Melchior, DELTA - lme@delta.dk
Tema
Theme
Varighed
Duration
kl. 09.30-15.30
Dato
Date
5. oktober 2022
Sted
Place
Foss
Pris
Price
Gratis*

Kontaktperson
Contact person

Lisa Engedal
Executive Assistant
+45 43 25 13 14

Find vej
Directions

Kort utilgængelig

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!