Erfa-gruppe 9: EMC

Erfa-gruppe 9 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer om EMC-relaterede emner – herunder EMC-korrekt design, fortolkning og måling i henhold til standarder.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmerne kommer fra danske elektronikvirksomheder samt testhuse – herunder FORCE Technology, som er tovholder i erfa-gruppen.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på EMC-direktivet og EMC-design? Har du interesse i at dele erfaringer om EMC med eksperter og ligesindede og i fællesskab fremme udviklingen og brugen af EMC?

Vi drøfter og deler faglige problemstillinger i et kompetent miljø, hvilket skaber en kontinuerlig udvikling i din EMC-viden. Erfa-gruppe 9 giver dig samtidig mulighed for at høre oplæg fra fagrelevante personer. Oplæg og videndeling skabes via gruppens fælles ønsker.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 9 bliver du en del af et fagligt dybt funderet og stærkt netværk af eksperter og ligesindede, og du får samtidig adgang til SPM´s bibliotek af relevant EMC-faglitteratur.

Fokusområder

SPM erfa-gruppe 9 har fokus på alle aspekter af EMC, bl.a.:

 • Godkendelse af produkter
 • Anvendelse af diverse standarder
 • Designmæssige strategier og tiltag
 • Salg af produkter uden for EU

Om erfa-møderne

Erfa-gruppens møder afholdes som heldagsmøder, hovedsageligt på dansk, og med skiftende værtskab mellem de forskellige medlemsvirksomheder.

Mødets indhold udarbejdes fra gang til gang i henhold til ønsker fra gruppens medlemmer. ´Bordet rundt’ er et fast indslag på møderne. Her er der lagt vægt på, at hvert enkelt medlem fortæller om aktuelle problemstillinger og bidrager med egne iagttagelser.

Ud over ´bordet rundt’ er der mulighed for, at det enkelte medlem kan holde et fagligt indlæg eller der inviteres en ekstern indlægsholder – fx fra myndigheder, komponentleverandører eller producenter af test- og måleudstyr.

Eksempel på en dagsorden

09.00: Velkomst og præsentation af Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
09:25: Bordet rundt – herunder specielt diskussion af erfaringerne med EMC; LVD og RED hos deltagerne. Tag info og spørgsmål med vedr. aktuelle EMC-problemstillinger
11.30: Emner og vært for næste møde i 2020
11.45: Frokost
12.45: Rundvisning hos Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S
13.30: Indlæg ved Brüel og Kjær

 • EMC og Radiogodkendelse i Europa ved TÜV og vores erfaringer med dem
 • Godkendelse i resten af verden ved ApproveIT
 • CB certificering (safety)
 • Typegodkendelse Welmec

14.15: Kaffepause
14.25: Indlæg ved Rohde & Schwarz

 • EMC32 status
 • Vedligeholdelse
 • Supporten
 • Elektra
 • Live Demo
 • Elektra vs. EMC32
 • Priser
 • Support
 • Konvertering fra EMC32 til Elektra

15.20: Opsamling og inputs fra dagen samt spørgsmål
15.30: Slut

Kontakt tovholder

Tovholder for SPM erfa-gruppe 9 er Morten Sørensen, FORCE Technology, moso@forcetechnology.com

Bliv medlem

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!