ERFA Gruppe 9: EMC

ERFA-gruppe 9: EMC er et stærkt fagligt netværk til udveksling af viden og synspunkter indenfor EMC-fagområdet med aktiviteter fordelt mellem håndtering af EMC-problemer i det praktiske ved hardwaredesign, fortolkning og anvendelse af de relevante teststandarder samt praktiske erfaringer med udførelsen af test, herunder valg af passende testudstyr. herved sikrer vi at vores medlemmer altid er up-to-date og har nemmere adgang til markedet.

EMC-gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på EMC-direktivet og EMC-design? Har du interesse i at dele erfaringer med andre indenfor EMC-industrien, og i fællesskab med eksperter og ligesindede fremme udviklingen og brugen af EMC? Så, er et medlemskab af EMC-gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af ERFA gruppe 9 bliver du en del af et fagligt stærkt netværk indenfor EMC – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som vidensdeling. Vi sikrer, igennem nyhedsbreve såvel som jævnlige møder, at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor EMC.

Lyder dette interessant? Så tilmeld dig ERFA-gruppe 9: EMC her.

Læs mere om hvad ERFA-gruppe 9: EMC foretager sig nedenfor.

EMC-direktivet og lovgivningen

Gruppen har i de forløbne 6 år fulgt især EMC direktivets tilblivelse og dets implementering i form af teststandarder og national lovgivning. Målet er at designe gode EMC-egenskaber for at optimere produkterne. Derudover har der i høj grad været fokus på de fortolkningsmæssige sider af EMC-lovgivningen.

EMC – et vigtigt designparameter

EMC-design har i perioden udviklet sig fra at være en specialistdisciplin til at være en standardkvalifikation for hardwareudviklere. Der tages i dag i langt højere grad højde for EMC-forhold ved printdesign og kabinet udformning.

For de seriøse udviklere er EMC kravene ikke længere overraskende slutkrav, men et ganske almindelig (men vigtig) designparameter. På samme måde har QA og godkendelsesfolk i firmaerne taget EMC kravene til sig som velkendte kvalifikationskrav der skal tages højde for ved slutkontrol og dokumentation.

EMC-Møderne

Møderne består bl.a. af “bordet rundt”, hvor der dels refereres fra det daglige arbejde, dels fremlægges korte referater af specielle designerfaringer, problemer eller erfaringer med myndigheder og standardisering.

Vi besøger værtens EMC-laboratorium, og kigger på testmulighederne og instrumenterne. Ofte er der inviteret en gæst udefra; det kan være en myndighedsperson, en leverandør af komponenter/testudstyr eller en ekstern specialist på et specifikt fagområde. Indlæg fra den eksterne gæst kombineres med indlæg fra gruppens medlemmer samt spørgerunder.

Der afholdes praktisk orienterede demonstrationer og demonstreres praktisk EMC-design, når det kan lade sig gøre.

Fremtidigt arbejde for EMC-gruppen

Fremtidigt arbejde forventes at bestå i at sætte sig ind i nye EMC-krav, de tilhørende testmetoder og det nyeste testudstyr, dokumentation af testudstyrsparken (kalibrering m.v.), håndtering af løbende produktionskontrol i virksomhederne samt en form for “Round Robin test” af et aftalt testemne.

Meld dig ind her.

EMC-gruppens primære fokusområder

  • Håndtering af EMC problemer
  • Fortolkning af standarder
  • Egnet testudstyr, kalibrering
  • Løbende produktionskontrol
  • Hardware design – EMC
  • Udførelse af EMC test
  • Egnede konstruktionselementer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!