ERFA Gruppe 9: EMC

Gruppen fungerer først og fremmest som forum for udveksling af viden og synspunkter indenfor EMC fagområdet. Aktiviteterne fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem håndtering af EMC problemer i det praktiske hardwaredesign, fortolkning og anvendelse af de relevante teststandarder samt praktiske erfaringer med udførelsen af test, herunder valg af passende testudstyr.

EMC direktivet og lovgivningen

Gruppen har i de forløbne 6 år fulgt især EMC direktivets tilblivelse og dets implementering i form af teststandarder og national lovgivning. Målet er at designe gode EMC egenskaber ind i produkterne. Derudover har der i høj grad været sat fokus på de fortolkningsmæssige sider af EMC lovgivning.

EMC – et vigtigt designparameter

EMC design har i perioden udviklet sig fra at være en specialistdisciplin til at være en standardkvalifikation for hardwareudviklere. Der tages i dag i langt højere grad højde for EMC-forhold ved printdesign og kabinetudformning. For de seriøs udviklere er EMC kravene ikke længere overraskende slutkrav, men en ganske almindelig (men vigtig) designparameter. På samme måde har QA og godkendelsesfolk i firmaerne taget EMC kravene til sig som velkendte kvalifikationskrav, der skal tages højde for ved slutkontrol og dokumentation.

Møderne

Møderne i gruppen rummer bl.a. “bordet rundt”, hvor der dels refereres fra det daglige arbejde, dels fremlægges korte referater af specielle designerfaringer, problemer eller erfaringer med myndigheder og standardisering. Vi besøger værtens EMC laboratorium, og kigger på testmulighederne og instrumenterne. Ofte er der inviteret en gæst udefra. Det kan være en myndighedsperson, en leverandør af komponenter/testudstyr eller en ekstern specialist på et specifikt fagområde. Indlæg fra den eksterne gæst kombineres med indlæg fra gruppens medlemmer samt spørgerunder. Der afholdes praktisk orienterede demonstratoner og demonstreres praktisk EMC design, når det kan lade sig gøre.

Fremtidigt arbejde

Fremtidigt arbejde forventes at bestå i at sætte sig ind i nye EMC krav, de tilhørende testmetoer og det nyeste testudstyr, dokumentation af testudstyrsparken (kalibrering m.v.), håndtering af løbende produktionskontrol i virksomhederne samt måske en eller anden form for “Round Robin test” af et aftalt testemne.

Nøgleord

  • Håndtering af EMC problemer
  • Fortolkning af standarder
  • Egnet testudstyr, kalibrering
  • Løbende produktionskontrol
  • Hardware design – EMC
  • Udførelse af EMC test
  • Egnede konstruktionselementer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!