Erfa-gruppe 8: Produktionsteknik

Erfa-gruppe 8 er et fagligt, stærkt netværk, der udveksler erfaringer og viden om produktionsteknik og produktionsmetoder inden for elektronikproduktion samt pakningsteknikker for mikroelektronik. 

Produktionsteknik gruppen – nyeste viden og et fagligt stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på produktionsteknik, pakningsteknikker og indførelse af ny teknologi? Har du interesse i at udveksle erfaring med eksperter og ligesindede inden for teknologiimplementering samt test eller ikke test af slutprodukter? Så er et medlemskab af erfa-gruppe 8 ideel for dig.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 8, produktionsteknik, bliver du en del af et fagligt stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk, der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling for at sikre dig den nyeste viden og nemmere adgang til markedet. Gruppen sikrer dette igennem nyhedsbreve og jævnlige møder, så du er sikker på altid at være up-to-date med hvad der rører sig indenfor produktionsteknik.

Bliv medlem af erfa-gruppe 8 her. Og læs mere om hvad erfa-gruppen om produktionsteknik foretager sig nedenfor.

Erfa-gruppen produktionstekniks fokusområder

Området for produktionsteknik omfatter indførelse af nye produktionsteknikker, produktionsmodning, procesoptimering, test og kvalitetsregistrering. Produktionsteknikgruppen arbejder med alle aspekter inden for produktionsteknologi. Indførelse af SMD-teknologi medfører, at gruppen i stor udstrækning beskæftiger sig med halv- og helautomatiske montagemetoder fx lodning og limning af komponenter. Herved sikrer vi, at vores medlemmer får både viden bredt og dybt med fokus på, at møderne skaber værdi for alle.

Pakningsteknikkers 5 områder

 1. Teknikker for basissubstrater og materialer
 2. Bondeteknikker og materialer
 3. Pakke- og montageteknikker
 4. Indstøbnings- og coatingteknik og materialer
 5. Miljøaspekter, LCA

Indførelse af ny teknologi

Den hastigt stigende udvikling indenfor produktionsteknologi medfører, at drøftelser om problemer med indførelse af ny teknologi udgør et vigtigt punkt. Produktionsteknikgruppen beskæftiger sig med en bred og dyb orientering om, hvad der skal overvejes inden der træffes beslutning om indførelse af ny teknologi, så vores medlemmer altid har det bedste udgangspunkt for at tage den optimale beslutning.

Erfaringsudvekslinger om produktionsteknik

Fokus på ”Cost reduction” er især essentielt ved produktionsteknik, hvorfor der i gruppen især lægges fokus på implementering af nye teknologier og test eller ikke test af slutproduktet.

Ligeledes forekommer der diskussioner af mindre miljøbelastende produktionsprocesser i forbindelse med kommende lovkrav, så vores medlemmer altid er på forkant med forestående udviklinger.

Produktionsteknikmøderne

Møderne holdes skiftevis hos virksomhederne, så deltagerne kan se og opleve de andre medlemmers arbejdsplads og produktion.

Rundvisning med beskrivelse af produktionsudstyr er et vigtigt punkt på dagsordenen. Møderne har ofte et tema som hovedpunkt for dagen, og der fremlægges typisk fra 2 eksperter fra ind- eller udland.

Bordet rundt er et andet væsentligt punkt på dagsordenen. Her får man mulighed for at diskutere aktuelle problemer eller erfaringer med de øvrige deltagere. Aktuelle problemer finder ofte en løsning, idet andre i gruppen har løst problemet tidligere.

Bliv en del af et af Danmarks stærkeste produktionstekniknetværk ved at melde dig ind her

Områder berørt ved Produktionsteknikmøderne 

 • Produktionsteknikker
 • Produktionsmodning
 • Procesoptimering
 • In circuit test
 • Kvalitetsregistrering
 • Mindre miljøbelastende produktionssystemer
 • Reliability Stress Screening (Burn-in)
 • ESD sikring
 • Stregkoder i produktion
 • Screening og dispensering
 • Rework
 • Cost reduction
 • Pakningsteknik for mikroelektronik
 • Pålidelighedskrav
 • Miljøaspekter
 • Chip on Board (COB)
 • Flip chip med studs, tin og polymer bumps
 • Ball Grid Array (BGA)
 • Multi Chip Modules (MCM)
 • Chip Scale Packaging (CSP)
 • Tape automated bonding (TAB)
 • Polymere indstøbningsmaterialer og tykfilm
 • Flexprint og nye laminattyper

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!