ERFA Gruppe 8: Produktionsteknik

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaring om produktionsmetoder indenfor elektronikproduktion samt pakningsteknikker for mikroelektronik. Området for produktionsteknik omfatter indførelse af nye produktionsteknikker, produktionsmodning, procesoptimering, test og kvalitetsregistrering.

Alle aspekter indenfor produktionsteknologi

Gruppen arbejder med alle aspekter indenfor produktionsteknologi. Indførelse af SMD teknologi medfører, at gruppen i store udstrækning beskæftiger sig med halv- og helautomatiske montagemetoder. Dette kunne f.eks. være lodning og limning af komponenter.

Området pakningsteknikker omfatter 5 områder

 1. Teknikker for basissubstrater og materialer
 2. Bondeteknikker og materialer
 3. Pakke- og montageteknikker
 4. Indstøbnings- og coatingteknik og materialer
 5. Miljøaspekter, LCA

Indførelse af ny teknologi

Den hastigt stigende udvikling indenfor produktionsteknologi medfører, at drøftelser om problemer med indførelse af ny teknologi udgør et vigtigt punkt i gruppen. Samtidig beskæftiger gruppen sig med en bred og dyb orientering om hvad der skal overvejes inden der træffes beslutning om indførelse af en ny teknologi.

Erfaringsudvekslinger i gruppen

Derfor er emnet implemetering af nye teknologier et vigtigt erfaringsudvekslingspunkt for gruppen. Test eller ikke test af slutproduktet er et andet emne, som diskuteres i gruppen, da det hænger sammen med muligheden for “Cost reduction”. Diskussion af mindre miljøbelastende produktionsprocesser i forbindelse med kommende lovkrav er et nyt vigtigt emne for gruppen.

Møderne

Møderne holdes skiftevis hos virksomhederne, så deltagerne kan se og opleve de andre medlemmers arbejdsplads og produktion.

Rundvisningen med beskrivelse af produktionsudstyr er et vigtigt punkt på dagsordenen. Møderne har ofte et tema som hovedpunkt for dagen og det fremlægges typisk af 2 eksperter fra ind- eller udland. Bordet rundt er et andet væsentligt punkt på dagsordenen, hvor man har mulighed for at diskutere aktuelle problemer eller erfaringer med de øvrige deltagere. Aktuelle problemer finder ofte en løsning, idet andre i gruppen har løst problemet tidligere.

Nøgleord

 • Produktionsteknikker
 • Produktionsmodning
 • Procesoptimering
 • In circuit test
 • Kvalitetsregistrering
 • Mindre miljøbelastende produktionssystemer
 • Reliability Stress Screening (Burn-in)
 • ESD sikring
 • Stregkoder i produktion
 • Screening og dispensering
 • Rework
 • Cost reduction
 • Pakningsteknik for mikroelektronik
 • Pålidelighedskrav
 • Miljøaspekter
 • Chip on Board (COB)
 • Flip chip med studs, tin og polymer bumps
 • Ball Grid Array (BGA)
 • Multi Chip Modules (MCM)
 • Chip Scale Packaging (CSP)
 • Tape automated bonding (TAB)
 • Polymere indstøbningsmaterialer og tykfilm
 • Flexprint og nye laminattyper

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!