ERFA Gruppe 6: Pålidelighed

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om alle former for pålidelighed af elektriske, elektromekaniske og mekaniske konstruktioner.

Alle aspekter af Pålidelighed

Udveksler erfaringer vedrørende pålidelighed, robusthed, tilgængelighed (availability) og vedligehold (dependability) af produkter, inkluderet mekanik, elektronik og software. Der diskuteres design- og analysemetoder, test, produktionsforhold, problemløsning, markedstilbagemeldinger og statistiske metoder. Desuden diskuteres sikkerhed og teknologiske risici.

Testmetoder

Desuden diskuteres testmetoder – herunder accelereret test, statistiske testmetoder, step-stress metoder, levetidstest og komponenttest. Produktionsprocessers indflydelse på slutproduktets pålidelighed drøftes, herunder 6 sigma filosofien, Cp og Cpk værdier. Statistisk forsøgsplanlægning, f.eks. efter Shainins og Taguchis metoder, drøftes.

Pålidelighed som en del af firmaers forretningsfilosofi

Gruppen har også ved flere møder diskuteret hvordan pålidelighed indgår i firmaernes overordnede forretningsfilosofi og kvalitetspolitik. Myndighedskrav og sikkerhedskrav som for eksempel krav til medicinsk udstyr har været diskuteret flere gange.

De vigtigste emner

 1. De vigtigste emner, som gruppen beskæftiger sig med, er:
 2. Robusthedsprincipper. Den vigtigste egenskab ved et produkt eller en proces er at de er robuste overfor variationer i omgivelserne.
 3. Markedsanalyser. Pålideligheden af moderne produkter er så høj at den vanskeligt kan eftervises ved laboratorietest. Derfor er analyser af fejltilbagemeldinger fra markedet i dag en meget væsentlig pålidelighedsaktivitet.
 4. Tidlige fejl og wear-out. MTBF er ikke det væsentligste problem i dag, det er tidlige fejl og udslidningsfejl (wear-out). Tidlige fejl knytter sig til begrebet Reliability Stress Screening – RSS (burn-in). Udslidningsfejl er især aktuelle for mekaniske og elektromekaniske komponenter, men også for visse elektriske komponenter.
 5. Step-stress. I dag er det meget vanskeligt at eftervise et produkts pålidelighed selv ved accelerede laboratorietest. Derfor er step-stress test en meget væsentlig metode i fremtiden.

Nøgleord

 • Specifikation af pålidelighedskrav
 • Opfyldelse og eftervisning af pålidelighedskrav
 • Projektledelse og konstruktionsmetodik
 • Analyse af fejl fra markedet (garanti)
 • Processernes indflydelse på tidl. fejl, RSS og Burn-in
 • Omkostninger og life cycle cost
 • Pålidelighedsprediktering
 • Kortere udviklingstider
 • Fejlanalyser
 • Testmetoder
 • Sikkerhedsanalyser
 • Ledelsesfilosofi og -holdninger

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!