Erfa-gruppe 6: Pålidelighed

Erfa-gruppe 6 er et stærkt, fagligt netværk, der udveksler viden og erfaringer om alle former for pålidelighed af elektriske, elektromekaniske, mekaniske konstruktioner og software. Derved sikrer vi, at vores medlemmer altid har den nyeste viden inden for pålidelighed og sikkerhed, herunder driftssikkerhed.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmer af erfa-gruppen er typisk producenter af elektroniske produkter, men også producenter af elektromekaniske produkter. Produkterne går fra høreapparater over medicinsk udstyr til industrielle produkter som pumper, styringer for hydraulik og motorer til udstyr til fly og rumfart.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på pålidelighed, robusthed, tilgængelighed og vedligehold af produkter? Har du interesse i at diskutere design- og analysemetoder, standarder, test, produktionsforhold, problemløsning samt sikkerhed og teknologiske risici med fagligt ligesindede?

Med et medlemskab af erfa-gruppe 6, bliver du en del af et fagligt stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk, der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling for at sikre dig den nyeste viden og nemmere adgang til markedet. Via jævnlige møder holdes du ajour med området pålidelighed, og samtidig får du adgang til SPM´s bibliotek af relevant faglitteratur.

Fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med alle aspekter af pålidelighed og sikkerhed, herunder:

Specifikation af pålidelighedskrav
Projektledelse og konstruktionsmetodik herunder sprint og scrum
Robusthed og miljøkrav
Opfyldelse og eftervisning af pålidelighedskrav
Analyse af fejl fra markedet (garanti) – MCF/M(t) analyse
Processernes indflydelse på tidl. fejl, HASS, screening og burn-in
Levetid og udslidningsfejl (wear out)
Vedligehold
Omkostninger og life cycle cost
Levetidsforlængelse, opgradering og genbrug
Pålidelighedsprediktering og Physics of Failure
Pålidelighed af software, elektronik og mekanik
Kortere udviklingstider
Fejlanalyser
Testmetoder, levetids- og komponenttest, accelererede tests, step stress, HALT-test, FMEA
Statistiske metoder, 6-sigmafilosofien, Cp- og Cpk-værdier samt statistisk forsøgsplanlægning, fx efter Shainins og Taguchis metoder
Sikkerhedsanalyser

Ved flere møder har gruppen diskuteret pålideligheds rolle i virksomhedernes overordnede forretningsfilosofi og kvalitetspolitik – herunder fokus på myndighedskrav og sikkerhedskrav, fx krav til medicinsk udstyr, men også pålideligheds rolle for virksomheder, som er i proces med bæredygtig omstilling og cirkulær økonomi, er et fokusområde.

De vigtigste emner ved erfa-gruppens møder er:

Robusthedsprincipper. Den vigtigste egenskab ved et produkt eller en proces er, at de er robuste over for variationer i omgivelserne
Markedsanalyse. Pålideligheden af moderne produkter er så høj, at den vanskeligt kan eftervises ved laboratorietest. Derfor er analyser af fejltilbagemeldinger fra markedet i dag en meget væsentlig pålidelighedsaktivitet
Tidlige fejl og wear-out. MTBF er ikke det væsentligste problem i dag, det er tidlige fejl og udslidningsfejl (wear-out). Tidlige fejl knytter sig til begreberne proceskapabilitet (Cp- og Cpk-værdier), Reliability Stress Screening HASS og RSS (burn-in). Udslidningsfejl er især aktuelle for mekaniske og elektromekaniske komponenter, men også for visse elektriske komponenter
Step-stress. I dag er det meget vanskeligt at eftervise et produkts pålidelighed, selv ved accelererede laboratorietest. Derfor er step-stress test og HALT test meget væsentlige metoder i fremtiden.

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk heldagsmøder på dansk eller engelsk med skiftende værtskab.

Der afholdes typisk fire møder om året, to i Jylland og to på Sjælland/Fyn.

Arbejdet tager udgangspunkt i medlemmernes aktuelle konstruktioner. Det kan være præsentation af et design, hvor problemområder og erfaringer diskuteres. Det kan også være et aktuelt problem, som ønskes drøftet med gruppen. Herved bliver viden delt ved hands-on eksempler med relevans for aktuel udvikling og produktion for at skabe viden med direkte værdi for vores medlemmer.

Aktuelle problemer og spørgsmål diskuteres under bordet rundt.

I det omfang, som det er relevant, indkalder gruppen eksterne eksperter, fx leverandører af testudstyr, software, komponenter m.v.

Eksempel på en dagsorden

09.30-09.50: Velkomst og planlægning af de næste møder
09.50-10.10: Kort introduktion til Danfoss Drives A/S
10.10-10.40: Generelle levetidsmodeller v. FORCE Technology
10.40-11.00: Levetidsberegning v. Grundfos
11.00-12.00: Levetid af elektrolytkondensatorer v. Danfoss Drives
12.00-13.00: Frokost
13.00-14.30: Rundvisning hos Danfoss Drives
14.30-15.15: Levetid for strømforsyninger til LED-belysning v. FORCE Technology
15.15-16.00: Bordet rundt

Håndbøger og rapporter

SPM giver dig adgang til flere relevante rapporter, fx:

SPM-169 HALT & HASS – when and how is it relevant?
SPM-165 Reliability of lead-free solder joints
SPM-112 Handbook in design of reliable equipment

Kontakt tovholder

Tovholder for SPM erfa-gruppe 6 er Valter Loll, Valter.Loll@loll-consult.dk

Bliv medlem

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!