ERFA Gruppe 6: Pålidelighed

ERFA-gruppe 6: Pålidelighed er et stærkt fagligt netværk der udveksler viden og erfaringer om alle former for pålidelighed af elektriske, elektromekaniske og mekaniske konstruktioner for at sikre at vores medlemmer altid er up-to-date og har den nemmeste adgang til markedet.

ERFA-gruppe 6: Pålidelighed – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på pålidelighed, robusthed, tilgængelighed og vedligehold af produkter? Har du interesse i at diskutere design- og analysemetoder, test, produktionsforhold, problemløsning samt sikkerhed og teknologiske risici? Så, er et medlemskab af Pålideligheds gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af ERFA-gruppe 6: Pålidelighed bliver du en del af et fagligt stærkt netværk af eksperter og ligesindede indenfor Pålidelighed – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som vidensdeling. Igennem nyhedsbreve og jævnlige møder, kan du være sikker på at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor Pålidelighed.

Lyder dette interessant? Så er et medlemskab af ERFA-gruppe 6 ideelt for dig. Meld dig ind her.

Læs mere om hvad ERFA-gruppen Pålidelighed foretager sig nedenfor.

ERFA-gruppen Pålideligheds fokusområder

Ved gruppens møder vil alle aspekter af pålidelighed berøres. Dette gøres igennem udvekslinger af erfaringer, der har relevans ikke blot i akademisk regi, men ligeså meget, hvis ikke i højere grad, praksis.

Som nævnt tidligere indbefatter dette, bl.a.:

 • Pålidelighed
 • Robusthed
 • Tilgængelighed (availability) og vedligehold (dependability) af produkter – inkluderet mekanik, elektronik og software.

Der vil ligeledes blive diskuteret design- og analysemetoder, test, produktionsforhold, problemløsning, markedstilbagemeldinger og statistiske metoder. Desuden diskuteres sikkerhed og teknologiske risici.

Testmetoder ved pålidelighed

Testmetoderne der vil blive diskuteret på mødet vil bl.a. indbefatte:

 • Accelereret test
 • statistiske testmetoder
 • Step-stress metoder
 • Levetids- og komponenttest

Ligeledes diskuteres produktionsprocessers indflydelse på slutproduktets pålidelighed, herunder: 6-sigmafilosofien, Cp og Cpk værdier samt statistisk forsøgsplanlægning, f.eks. efter Shainins og Taguchis metoder.

Pålidelighed som en del af firmaers forretningsfilosofi

Ved flere møder har gruppen ligeledes diskuteret pålideligheds rolle i firmaernes overordnede forretningsfilosofi og kvalitetspolitik. Herunder med fokus på myndighedskrav og sikkerhedskrav som for eksempel krav til medicinsk udstyr.

De vigtigste emner ved Pålideligheds gruppens møder

Robusthedsprincipper. Den vigtigste egenskab ved et produkt eller en proces er at de er robuste overfor variationer i omgivelserne.

Markedsanalyser. Pålideligheden af moderne produkter er så høj at den vanskeligt kan eftervises ved laboratorietest. Derfor er analyser af fejltilbagemeldinger fra markedet i dag en meget væsentlig pålidelighedsaktivitet.

Tidlige fejl og wear-out. MTBF er ikke det væsentligste problem i dag, det er tidlige fejl og udslidningsfejl (wear-out). Tidlige fejl knytter sig til begrebet Reliability Stress Screening – RSS (burn-in). Udslidningsfejl er især aktuelle for mekaniske og elektromekaniske komponenter, men også for visse elektriske komponenter.

Step-stress. I dag er det meget vanskeligt at eftervise et produkts pålidelighed selv ved accelerede laboratorietest. Derfor er step-stress test en meget væsentlig metode i fremtiden.

Bliv en del af et af Danmarks stærkeste pålideligheds netværk ved at melde dig in her. 

Pålideligheds-gruppens primære fokusområder

 • Specifikation af pålidelighedskrav
 • Opfyldelse og eftervisning af pålidelighedskrav
 • Projektledelse og konstruktionsmetodik
 • Analyse af fejl fra markedet (garanti)
 • Processernes indflydelse på tidl. fejl, RSS og Burn-in
 • Omkostninger og life cycle cost
 • Pålidelighedsprediktering
 • Kortere udviklingstider
 • Fejlanalyser
 • Testmetoder
 • Sikkerhedsanalyser
 • Ledelsesfilosofi og -holdninger

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!