Erfa-gruppe 5: Compliance Engineering

Erfa-gruppe 5 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor Compliance Engineering og produktsikkerhed. Erfa-gruppen beskæftiger sig med Compliance Engineering specielt indenfor elektronik. Gruppen beskæftiger sig med de lovkrav, der gælder rundt om i verden, hvilket er et ganske bredt område at dække. Nationale og internationale procedurer for godkendelse af forskellige produktgrupper diskuteres i denne erfa-gruppe.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmerne i erfa-gruppe 5 kommer fra en bred repræsentation af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder og rådgivnings- og testcentre.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur

Vil du være del af et netværk, som sikrer dig nyeste viden, og hvor du med eksperter og fagligt ligesindede kan diskutere og dele erfaringer indenfor alt fra godkendelsesprocedurer til tolkning af sikkerhedsstandarder? Hvis du sidder som eneansvarlig for compliance i din virksomhed, er det en god hjælp at deltage i en erfa-gruppe, hvor du møder fagkolleger at sparre med.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 5 bliver du en del af en stærk og fagligt dybt funderet gruppe inden for Compliance Engineering – et forum, der kan bruges til både sparring og videndeling. Via 3 årlige møder holder du dig ajour på området.

Fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med følgende generelle områder inden for Compliance Engineering:

Godkendelsesprocedurer i Europa, herunder CE-mærkning iht. LVD (EU´s Lavspændingsdirektiv)
Sikkerhedsstandarder, revisioner og nye
Godkendelsesprocedurer i Østlandene
Tolkning af sikkerhedsstandarder
Godkendelsesprocedurer i Fjernøsten og Nordamerika

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk heldagsmøder på dansk med skiftende værtskab. På møderne diskuteres aktuelle emner, men hvert møde har som regel et tema. De enkelte medlemmer beretter under bordet rundt om egne sikkerhedstekniske problemer og erfaringer.

Foruden bordet rundt har erfa-gruppen følgende faste punkter på dagsordenen:

Opfølgning af arbejdet i IEC-arbejdsgrupper
Nyt om CE-mærkning

Temaer på møderne kan fx omhandle:

Compliance worldwide
Lovkrav og direktivkrav
Safety (både indenfor og udenfor EU)
Maritime krav
WEEE
RoHS
Reach
EMC (både indenfor og udenfor EU)
RED
Batterier

Erfa-gruppen inviterer desuden eksterne sagkyndige og specialister til at give oplæg.

Eksempel på en dagsorden

09.30-09.45: Velkommen til OJ Electronics A/S
09.45-12.15: Bordet rundt
12.15-13.00: Frokost
13.00-13.30: Rundvisning på OJ Electronics A/S
13.30-14.30: Dagens emne: Diverse godkendelser uden for EU:
UL har en database; vi andre har diverse erfaringer
Ny medarbejder hos Bolls vil fortælle om førsteindtryk af mødet med Compliance-verdenen
14.30-15.00: Emner til næste møder

Kontakt tovholder

Tovholder for SPM erfa-gruppe 5 er Niels Hougaard, Bolls Rådgivning, nh@bolls.dk

Bliv medlem

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!