ERFA Gruppe 5: Compliance Engineering

ERFA-gruppen er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer om compliance engineering og produktsikkerhed. Nationale såvel som internationale procedurer for godkendelse af forskellige produktgrupper bliver ligeledes diskuteret. Herved sikrer gruppen at du altid er up-to-date og har nemmere adgang til markedet.

Compliance Engineering gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, hvor du med eksperter og fagligt ligesindede kan diskutere og dele erfaringer indenfor alt fra godkendelsesprocedurer, til tolkning af sikkerhedsstandarder? Så er et medlemskab af Compliance Engineering gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af Compliance Engineering gruppen bliver du en del af et stærkt fagligt netværk af eksperter og ligesindede indenfor Compliance Engineering – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling for at give dig nemmere adgang til markedet. Igennem nyhedsbreve såvel som de tre årlige møder, kan du være sikker på at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor Compliance Engineering.

Lyder dette interessant? Så er et medlemskab af ERFA-gruppe 5: Compliance Engineering ideelt for dig. Meld dig ind her.

Læs mere om hvad ERFA-gruppen Compliance Engineering foretager sig nedenfor.

Revisioner og tolkning af standarder ved Compliance Engineering

Compliance Engineering gruppen følger op på revisioner af sikkerhedsstandarder, samt tolkning af sikkerhedskrav, tests og CE-mærkning. På den måde sikrer vi at vores medlemmer altid er konkurrencedygtige og opdateret med de seneste udviklinger.

Særkrav til sikkerhed i forskellige lande

Udviklingen indenfor sikkerheds-godkendelse på internationalt plan bliver kontinuerligt mere og mere ensartet. Individuelle lande er dog fortsat, grundet forskellige faktorer, nødsaget til at opretholde særlige sikkerhedskrav til elektriske produkter.

Disse særkrav holder Compliance Engineering gruppen dig opdateret på. Gruppen sikrer at du er opdateret på de individuelle særkrav dikteret af de forskellige landes installationsforhold og sikkerhedsfilosofier så du og dine kunder opretholder standarderne for elektroniske produkter, nationalt såvel som globalt.

Lavspændingsdirektivet ved CE-mærkning

Gruppen berør ligeledes EU’s lavspændingsdirektiv (LVD) ved CE-mærkning. I EU har LVD været gældende siden 1973, men fra 1.1.1997 skal de fleste produkter også opfylde LVD, når CE-mærket påsættes. EU’s direktiver medfører, at en producent i de fleste tilfælde ikke behøver 3. part til at dokumentere sikkerheden.

Producenten kan gennem et teknisk dossier selv dokumentere, at LVD er opfyldt. Standarderne er dog ikke altid så enkle at fortolke, så mange vil stadig ønske en uafhængig instans til at udføre testen. Man må derfor forvente, at der opstår flere laboratorier, som er godkendt til et udføre disse sikkerhedstests.

Udviklingen af denne voksende jungle af sikkerhedstestslaboratorier berøres ligeledes ved gruppens møder.

Compliance Engineering-gruppens møder

Gruppen mødes 3 gange om året og diskuterer aktuelle emner. De enkelte medlemmer beretter under “bordet rundt” om sine sikkerhedstekniske problemer og erfaringer. Foruden “bordet rundt” har gruppen følgende faste punkter på dagsordenen:

  • Opfølgning af arbejdet i IEC-arbejdsgrupper
  • Nyt om CE-mærkning.

Igennem tiden har gruppen desuden haft indlæg fra eksterne sagkyndige på området, bl.a. fra Underwriters Laboratories og specialister fra virksomheder.

Altså, er der rig mulighed for at være på forkant med den seneste udvikling indenfor Compliance Engineering hvis du bliver medlem af ERFA-gruppen.

Meld dig in her.

Generelle områder berørt ved Compliance Engineering gruppens møder

  • Godkendelsesprocedurer i Europa, herunder CE-mærkning iht. LVD
  • Sikkerhedsstandarder, revisioner og nye
  • Godkendelsesprocedurer i Østlandene
  • Tolkning af sikkerhedsstandarder
  • Godkendelsesprocedurer i Fjernøsten og Nordamerika

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!