Erfa-gruppe 5: Compliance Engineering

Erfa-gruppe 5 er et fagligt netværk, der udveksler viden og erfaringer vedrørende compliance engineering og produktsikkerhed. Et netværk dannet med henblik på at sikre, at vores medlemmer altid har den seneste viden og nem adgang til markedet. 

Compliance Engineering gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, hvor du med eksperter og fagligt ligesindede kan diskutere og dele erfaringer indenfor alt fra godkendelsesprocedurer til tolkning af sikkerhedsstandarder – et netværk, der sikrer at du altid har den nyeste viden? Så er et medlemskab af Compliance Engineering gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 5 bliver du en del af et stærkt, fagligt netværk inden for Compliance Engineering – et netværk, der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling. Igennem nyhedsbreve og tre årlige møder, sikrer vi, at du altid er har den nyeste viden og er en del af et af Danmarks fagligt stærkeste netværk indenfor Compliance Engineering.

Meld dig ind her og læs mere om hvad Compliance Engineering gruppen foretager sig nedenfor.

Revisioner og tolkning af standarder ved Compliance Engineering

Vi sikrer, at vores medlemmer altid er konkurrencedygtige og opdaterede med de seneste udviklinger inden for revisioner af sikkerhedsstandarder samt tolkning af sikkerhedskrav, tests og CE-mærkning ved konsekvent at følge op på tendenserne i markedet.

Særkrav til sikkerhed i forskellige lande

Udviklingen indenfor sikkerhedsgodkendelse på internationalt plan bliver kontinuerligt mere og mere ensartet. Individuelle lande er dog fortsat, grundet forskellige faktorer, nødsaget til at opretholde særlige sikkerhedskrav til elektriske produkter.

Gruppen sikrer, at du er opdateret på de individuelle særkrav dikteret af de forskellige landes installationsforhold og sikkerhedsfilosofier, så du og dine kunder opretholder standarderne for elektroniske produkter, nationalt såvel som globalt.

Lavspændingsdirektivet ved CE-mærkning

Gruppen berører ligeledes EU’s lavspændingsdirektiv (LVD) ved CE-mærkning. I EU har LVD været gældende siden 1973, men fra 1.1.1997 skal de fleste produkter også opfylde LVD, når CE-mærket påsættes. EU’s direktiver medfører, at en producent i de fleste tilfælde ikke behøver 3. part til at dokumentere sikkerheden.

Producenten kan gennem et teknisk dossier selv dokumentere, at LVD er opfyldt. Standarderne er dog ikke altid så enkle at fortolke, så mange vil stadig ønske en uafhængig instans til at udføre testen. Man må derfor forvente, at der opstår flere laboratorier, som er godkendt til et udføre disse sikkerhedstests.

For at sikre at vores medlemmer altid finder den mest effektive vej til CE-mærkningen, holder gruppen fingeren på pulsen ved udviklingen af denne voksende jungle af sikkerhedstestlaboratorier og berøres derfor ligeledes ved gruppens møder .

Compliance Engineering-gruppens møder

Gruppen mødes 3 gange om året og diskuterer aktuelle emner. De enkelte medlemmer beretter under “bordet rundt” om sine sikkerhedstekniske problemer og erfaringer. Foruden “bordet rundt” har gruppen følgende faste punkter på dagsordenen:

  • Opfølgning af arbejdet i IEC-arbejdsgrupper
  • Nyt om CE-mærkning

Igennem tiden har gruppen desuden haft indlæg fra eksterne sagkyndige på området, bl.a. fra Underwriters Laboratories og specialister fra virksomheder.

Altså er der rig mulighed for at være på forkant med den seneste udvikling indenfor Compliance Engineering, hvis du bliver medlem af erfa-gruppen.

Meld dig in her.

Generelle områder berørt ved Compliance Engineering gruppens møder

  • Godkendelsesprocedurer i Europa, herunder CE-mærkning iht. LVD
  • Sikkerhedsstandarder, revisioner og nye
  • Godkendelsesprocedurer i Østlandene
  • Tolkning af sikkerhedsstandarder
  • Godkendelsesprocedurer i Fjernøsten og Nordamerika

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!