ERFA Gruppe 5: Compliance Engineering

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om produktsikkerhed generelt, samt procedurer for verifikation af sikkerhed, herunder nationale og internationale procedurer for godkendelse af forskellige produktgrupper. Også procedurer i forbindelse med CE-mærkning bliver behandlet i gruppen.

Revisioner og tolkning af standarder

Erfa-gruppen følger også op på revisioner af sikkerhedsstandarder, samt tolkning af sikkerhedkrav og tests.

Særkrav i forskellige lande

Udvikling indenfor sikkerhedsgodkendelse på internationalt plan bliver stadig mere ensartet, men de enkelte lande er af praktiske grunde nødsaget til at opretholde særlige sikkerhedskrav til elektriske produkter. Særkravene er især dikteret af de forskellige installationsforhold der findes i de enkelte lande, men også forskelligheder i sikkerhedsfilosofi spiller ind. I Nordamerika f.eks. har risikoen for skader ved brand hidtil haft større betydning end i Europa, hvor det er risikoen for elektrisk stød, der har været fokuseret mest på ved udformning af sikkerhedsnormerne.

Lavspændingsdirektivet

I EU har lavspændingsdirektivet (LVD) været gældende siden 1973, men fra 1.1.1997 skal de fleste produkter også opfylde LVD, når CE-mærket påsættes. EU’s direktiver medfører, at en producent i de fleste tilfælde ikke behøver 3. part til at dokumentere sikkerheden.

Producenten kan gennem et teknisk dossier selv dokumentere, at LVD er opfyldt.

Standarderne er dog ikke altid så enkle at fortolke, så mange vil stadig ønske en uafhængig instans til at udføre testen. Man må derfor forvente, at der opstår flere laboratorier, som er godkendt til et udføre disse sikkerhedstests.

Møderne

Erfa-gruppen mødes 3 gange om året og diskuterer aktuelle emner, og de enkelte medlemmer beretter under “bordet rundt” om sine sikkerhedstekniske problemer og erfaringer. Foruden “bordet rundt” har gruppen følgende fast punkter på dagsordenen: Opfølgning af arbejdet i IEC-arbejdsgrupper, nyt om CE-mærkning. Gruppen har endvidere haft indlæg fra eksterne sagkyndige på området, bl.a. fra Underwriters Laboratories og specialister fra virksomheder.

Nøgleord

  • Godkendelsesprocedurer i Europa, herunder CE-mærkning iht. LVD
  • Sikkerhedsstandarder, revisioner og nye
  • Godkendelsesprocedurer i Østlandene
  • Tolkning af sikkerhedsstandarder
  • Godkendelsesprocedurer i Fjernøsten og Nordamerika

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!