Erfa-gruppe 24: Supplier Quality Management

Erfa-gruppe 24 er et professionelt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor Supplier Quality Management området, fx leverandørudvælgelse og -godkendelse, leverandør audits og kontrakter – herunder quality agreement, leverandørovervågning og evaluering, outsourcing, leverandør SPC, compliance til ISO standarder etc. Gruppen tager udgangspunkt i de konkrete opgaver og udfordringer, som er i medlemsvirksomhederne.  

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmer af erfa-gruppe 24 har medlemmer indenfor konsulent-, mekanik-, elektronik- og medicoindustrien. Produkterne spænder bredt, fx indenfor kvalitetsservices og certificering, høreapparater, stomipleje, sårbehandling, pumper, kompressorer, ventiler, elektroniske styringer til hydraulik og motorer, udstyr indenfor fly og rumfart .

Adgang til viden og netværk

Vil du være del af et stærkt netværk, der kan gøre dig klogere på Supplier Quality Management området? Er du interesseret i videndeling og sparring indenfor relevante emner og problemer med eksperter og ligesindede?

Fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med relevante emner indenfor Supplier Quality Management. Vi vælger selv, hvilke emner der skal være på agendaen, men det kunne fx være:

Leverandørudvælgelse og godkendelsesproces
QMS og proces audit
Leverandørkontrakter – fx Quality agreement
Leverandørovervågning og -evaluering
Outsourcing
Leverandør SPC
Leverandørudvikling
Leverandørklager og leverandør CAR/8D reporter
Tolkning og compliance af regulatoriske EU & ISO standarder
Planlægning af emner for næste erfa24 møde
Bordet rundt

Om erfa 24-møderne

Planen er, at der afholdes erfa-møder 3-4 gange årligt som online møder, varighed efter aftale, og på skift et heldags onsite møder i medlemmernes virksomheder. Møderne bliver typisk afholdt på engelsk.

Eksempel på en dagsorden

09:30 Velkomst, kort præsentation af deltagerne og planlægning af næste erfa-møde
10:00 Kort introduktion af værtsfirma
10:30 Præsentation of diskussion af Emne 1
12:00 Frokost
13:00 Præsentation of diskussion af Emne 2
15:00 Bordet rundt
16:00 Afslutning

Kontakt tovholder

Tovholder for SPM erfa-gruppe 24 er Jacob Schau fra Oticon, jacs@demant.com

Bliv medlem

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!