Erfa-gruppe 24

Supplier Quality Management

Erfa-gruppe 24 er et professionelt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor Supplier Quality Management området, fx leverandørudvælgelse og -godkendelse, leverandør audits og kontrakter – herunder quality agreement, leverandørovervågning og evaluering, outsourcing, leverandør SPC, compliance til ISO standarder etc. Gruppen tager udgangspunkt i de konkrete opgaver og udfordringer, der er i medlemsvirksomhederne.