Erfa-gruppe 22: Strukturel simulering af mekaniske systemer

Erfa-gruppe 22 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor strukturel simulering af mekaniske systemer og deres multifysiske aspekter. Gruppen har ingen præferencer vedrørende software, og gruppens arbejde tager udgangspunkt i konkrete og veldefinerede opgaver, der så vidt muligt underbygges af eksperimentelle resultater.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Erfa-gruppe 22 har medlemmer indenfor både maskin-, elektronik- og medicoindustrien.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur

Vil du være del af et stærkt netværk, der kan gøre dig klogere på strukturel simulering såvel som metodens anvendelighed i konstruktioner generelt? Er du interesseret i at diskutere simuleringsmodeller, drøfte egne og andre medlemmers metoder og løse aktuelle simuleringsmæssige problemer med eksperter og ligesindede?

Med et medlemskab af erfa-gruppe 22 bliver du en del af et fagligt dybt funderet og stærkt netværk. Et netværk, der gennem jævnlige møder sikrer dig den nyeste viden og adgang til faglig sparring på området.

Fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med flere aspekter af strukturel simulering, herunder:

Akustisk modellering
Ikke-lineær simulering
Udmattelse
Vibration
Materialemodeller
Meshing
Fejlkriterier
Demokratisering

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk heldagsmøder med skiftende værtskab.

Arbejdet tager udgangspunkt i medlemmernes aktuelle opgaver og der vælges et tema for hvert møde, fx udmattelse og vibration eller fejlkriterier og materialemodeller for polymermaterialer. Indenfor det givne emne præsenteres eksempler fra de forskellige virksomheder, hvor problemområder og erfaringer diskuteres. Det kan også være et aktuelt problem, som ønskes drøftet med gruppen. Herved bliver viden delt ved hands-on eksempler med relevans for aktuelle udviklingsprojekter for at skabe viden med direkte værdi for vores medlemmer.

Generelle ting indenfor det overordnede tema diskuteres under bordet rundt. I det omfang, som det er relevant, indkalder gruppen eksterne eksperter, fx fra universiteter eller konsulentvirksomheder til præsentation af metoder og modeller.

Eksempel på en dagsorden

09:30 Velkomst, kort præsentation af deltagerne og planlægning af næste møde, LINAK
10:00 Kort præsentation af LINAK og TECHLINE, LINAK
10:30 Udmattelsesanalyse baseret på finite element, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
12:30 Frokost
13:00 Eksempel – Optimering af effektmåler til cykel – en udmattelsesanalyse, Resolvent
14:00 Eksempel – Simulering af vibrationstest og beregning af levetid under udmattelse, Grundfos
15:00 Bordet rundt – hver deltager opfordres til at medbringe et eksempel på simulering af udmattelse
16:00 Afslutning

Kontakt tovholder

Tovholder for SPM erfa-gruppe 22 er Rasmus Nielsen, ran@linak.com

Bliv medlem

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!