ERFA Gruppe 22: Strukturel simulering af mekaniske systemer

Baggrund

SPM ERFA 22, Strukturel simulering af mekaniske systemer, er startet op i august 2018 på initiativ af medarbejdere fra Danfoss, Novo Nordisk og LINAK. Der blev på et forudgående møde identificeret en række fælles interesseområder, og der har indtil nu ikke eksisteret et dansk forum for dette emne.

Formål

Erfagruppen udveksler viden og erfaringer om strukturel simulering af mekaniske systemer og deres multifysiske aspekter. Gruppen har ingen præferencer vedrørende software, og det er målet, at gruppens arbejde tager udgangspunkt i konkrete og veldefinerede opgaver, der så vidt muligt underbygges af eksperimentelle resultater.

Emner

Eksempler på emner kunne være forudsigelse af levetid for en given komponent, 1D modellering af et mekanisk system til brug ved systemudlægning, materialemodeller (fx af ikke lineære materialer) eller simulering af fremstillingsprocesser (fx svejsning).

Møderne

Gruppen mødes 3 gange årligt på skift hos gruppens medlemmer. Mødet er delt i to; en fælles del med præsentationer og en individuel del, hvor der arbejdes i mindre undergrupper. Eksterne indlægsholdere inviteres med til møderne, når det er relevant for at opnå viden indenfor specifikke områder. Det er gruppens mål at samarbejde med universiteter og at have disse repræsenteret ved møderne.

Løsning af konkrete opgaver

Som noget specielt for denne gruppe arbejdes der med konkrete opgaver, der defineres af gruppen i fællesskab. Der er ved opstartsmødet udarbejdet et katalog med opgaver, der tager udgangspunkt i deltagernes daglige udfordringer. De medlemmer, der har interesse i en given opgave, deltager i en undergruppe, der arbejder på opgaven mellem hvert møde. Målet med opgaverne kan fx være en guideline eller en simuleringsmodel. Af igangværende opgaver kan nævnes ”How to model complex material properties” hvor der arbejdes på at bedre at kunne modellere fx kryb, udmattelse og slid og ”Successful democratization” hvor målet er at skabe en strategi for at udbrede simuleringsværktøjer i en organisation.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!