ERFA Gruppe 22: Strukturel simulering af mekaniske systemer

ERFA-Gruppe 22 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer vedrørende strukturel simulering af mekaniske systemer med ligesindede. 

Strukturel simulering af mekaniske systemers gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et fagligt stærkt netværk, der kan gøre dig klogere på Strukturel simulering af mekaniske systemer herunder: levetid for komponenter, 1D modellering, materialemodeller og meget mere? Har du interesse i at diskutere strukturel simulering af mekaniske systemer og deres multifysiske aspekter med eksperter og ligesindede? Så, er et medlemskab af gruppen for strukturel simulering af mekaniske systemer ideelt for dig.

Med et medlemskab af Strukturel simulering af mekaniske systemers gruppen bliver du en del af et fagligt stærkt netværk indenfor Strukturel simulering af mekaniske systemer – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som vidensdeling.

Igennem nyhedsbreve såvel som 3 årlige møder, kan du være sikker på at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor Strukturel simulering af mekaniske systemer.

Bliv en del af et af Danmarks stærkeste netværk indenfor Strukturel simulering af mekaniske systemer ved at melde dig ind her.

Læs mere om hvad ERFA-gruppen Strukturel simulering af mekaniske systemer foretager sig nedenfor.

Baggrund for ERFA-gruppen Strukturel simulering af mekaniske systemer

SPM ERFA-gruppe 22: Strukturel simulering af mekaniske systemer, er startet op i august 2018 på initiativ af medarbejdere fra Danfoss, Novo Nordisk og LINAK. Der blev på et forudgående møde identificeret en række fælles interesseområder, og der har indtil nu ikke eksisteret et dansk forum for dette emne.

Formål med ERFA-gruppen Strukturel simulering af mekaniske systemer

ERFA-gruppen udveksler viden og erfaringer om strukturel simulering af mekaniske systemer og deres multifysiske aspekter. Gruppen har ingen præferencer vedrørende software, og det er målet, at gruppens arbejde tager udgangspunkt i konkrete og veldefinerede opgaver, der så vidt muligt underbygges af eksperimentelle resultater.

Strukturel simulering af mekaniske systemers møder

Gruppen mødes 3 gange årligt på skift hos gruppens medlemmer. Mødet er delt i to; en fælles del med præsentationer og en individuel del, hvor der arbejdes i mindre undergrupper. Eksterne indlægsholdere inviteres med til møderne, når det er relevant for at opnå viden indenfor specifikke områder. Det er gruppens mål at samarbejde med universiteter og at have disse repræsenteret ved møderne.

Emner

Eksempler på emner kunne være forudsigelse af levetid for en given komponent, 1D modellering af et mekanisk system til brug ved systemudlægning, materialemodeller (fx af ikke lineære materialer) eller

Løsning af konkrete opgaver

Som noget specielt for denne gruppe arbejdes der med konkrete opgaver, der defineres af gruppen i fællesskab.

Der er ved opstartsmødet udarbejdet et katalog med opgaver, der tager udgangspunkt i deltagernes daglige udfordringer. De medlemmer, der har interesse i en given opgave, deltager i en undergruppe, der arbejder på opgaven mellem hvert møde. Målet med opgaverne kan fx være en guideline eller en simuleringsmodel.

Af igangværende opgaver kan nævnes ”How to model complex material properties” hvor der arbejdes på at bedre at kunne modellere fx kryb, udmattelse og slid og ”Successful democratization” hvor målet er at skabe en strategi for at udbrede simuleringsværktøjer i en organisation.

Meld dig ind her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!