Erfa-gruppe 22: Strukturel simulering af mekaniske systemer

Erfa-gruppe 22 er et fagligt netværk dannet med henblik på udveksling af viden og erfaringer vedrørende strukturel simulering af mekaniske systemer med ligesindede. Erfa-gruppen er dannet for at sikre, at vores medlemmer altid har den seneste viden og nem adgang til markedet. 

Strukturel simulering af mekaniske systemer – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et fagligt, stærkt netværk, der kan gøre dig klogere på strukturel simulering af mekaniske systemer, herunder: levetid for komponenter, 1D modellering, materialemodeller og meget mere? Har du interesse i at diskutere strukturel simulering af mekaniske systemer og deres multifysiske aspekter med eksperter og ligesindede for dermed sikre, at du altid har den nyeste viden? Så er et medlemskab af gruppen for strukturel simulering af mekaniske systemer ideelt for dig.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 22 bliver du en del af et fagligt, stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling for at sikre dig den nyeste viden og nemmere adgang til markedet. Igennem nyhedsbreve og 3 årlige møder, er du altid up-to-date med hvad der rører sig inden for strukturel simulering af mekaniske systemer.

Bliv en del af et af Danmarks stærkeste netværk indenfor strukturel simulering af mekaniske systemer ved at melde dig ind her.

Læs mere om hvad erfa-gruppe 22 foretager sig nedenfor.

Baggrund for erfa-gruppen: Strukturel simulering af mekaniske systemer

SPM erfa-gruppe 22: Strukturel simulering af mekaniske systemer er startet op i august 2018 på initiativ af medarbejdere fra Danfoss, Novo Nordisk og LINAK. Der blev på et forudgående møde identificeret en række fælles interesseområder, og der har indtil nu ikke eksisteret et dansk forum for dette emne.

Formål med erfa-gruppen Strukturel simulering af mekaniske systemer

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om strukturel simulering af mekaniske systemer og deres multifysiske aspekter. Gruppen har ingen præferencer vedrørende software, og det er målet, at gruppens arbejde tager udgangspunkt i konkrete og veldefinerede opgaver, der så vidt muligt underbygges af eksperimentelle resultater. Herved bliver emnet berørt i praktisk øjemed for at skabe direkte værdi for vores medlemmer, så de kan implementere deres erfaringer i deres egne processer.

Strukturel simulering af mekaniske systemers møder

Gruppen mødes 3 gange årligt på skift hos gruppens medlemmer. Mødet er delt i to; en fælles del med præsentationer og en individuel del, hvor der arbejdes i mindre undergrupper. Eksterne indlægsholdere inviteres med til møderne, når det er relevant for at opnå viden inden for specifikke områder. Det er gruppens mål at samarbejde med universiteter og at have disse repræsenteret ved møderne. Herved er gruppen et netværk, der favner bredt og dybt og danner et fundament for, at alle temaer og problematikker har det bedste mulige udgangspunkt for at blive løst.

Emner

Eksempler på emner kunne være forudsigelse af levetid for en given komponent, 1D modellering af et mekanisk system til brug ved systemudlægning eller materialemodeller (fx af ikke lineære materialer).

Løsning af konkrete opgaver

Som noget specielt for denne gruppe arbejdes der med konkrete opgaver, der defineres af gruppen i fællesskab. Herved kan man som medlem være sikker på at emner med direkte relevans til en selv bliver taget op, og man selv kan være med til at definere dagsordenen, så møderne skaber bedst mulig værdi for alle.

Der er ved opstartsmødet udarbejdet et katalog med opgaver, der tager udgangspunkt i deltagernes daglige udfordringer. De medlemmer, der har interesse i en given opgave, deltager i en undergruppe, der arbejder på opgaven mellem hvert møde. Målet med opgaverne kan fx være en guideline eller en simuleringsmodel.

Af igangværende opgaver kan nævnes ”How to model complex material properties” hvor der arbejdes på at bedre at kunne modellere fx kryb, udmattelse og slid og ”successful democratization” hvor målet er at skabe en strategi for at udbrede simuleringsværktøjer i en organisation.

Meld dig ind her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!