ERFA Gruppe 21: SPM Master Class

SPM’s bestyrelse har også i 2019 besluttet at gennemføre en Master Class i Pålidelighed af eletromekaniskeprodukter.

MasterClass giver pålidelighedsingeniører og -teknikere, på vej ind i området eller med få års erfaring, en god introduktion til pålidelighed og en mulighed for at se, hvordan andre virksomheder arbejder med pålidelighed.

I praksis foregår det sådan, at SPM danner en separat pålidelighedsgruppe med en levetid på 6-12 måneder. Gruppen skal bestå af 2 yngre ingeniører med få års erfaring med pålidelighed fra hver af de deltagende medlemsvirksomheder. Hvis der er designere eller udviklere med interesse for pålidelighed, er de også meget velkomne. Med 1-2 måneders mellemrum besøger gruppen på skift de deltagende virksomheder, som hver optræder som vært på et endagsmøde. På møderne præsenterer værtsfirmaerne detaljer i deres håndtering af pålidelighed og går et spadestik dybere i forhold til et sædvanligt erfagruppemøde.

Krav til virksomheden
2 ingeniørers deltagelse i 4-5 endagsmøder over 6-12 måneder og kr. 1.000 i deltagergebyr til SPM pr. deltager. Gebyret giver deltagerne samme rettigheder som foreningens erfagruppemedlemmer.
Værtsskabet for et møde omfatter minimum en senioringeniørs ansvar for værtsrollen og den tilhørende indsats til planlægning, afvikling af de ca. 5 timers træning samt koordinering og planlægning med de øvrige senioringeniører.

Udbyttet for virksomheden
Træning af 2 ingeniører i pålidelighed.

Udbyttet for deltagerne
Træning i pålidelighed og et godt udgangspunkt for en efterfølgende deltagelse i SPM’s erfagruppe 6.
Udbyggelse af netværk indenfor pålidelighedsområdet.
Ved deltagelse i mindst 75 % af arrangementerne udsteder SPM et certifikat for deltagelsen.

Tidsplan
Planlægningsmøde med senioringeniørerne – maj/juni 2019.
Første MasterClass V møde – august/september 2019.

Sådan ansøger du
Virksomheder, som ønsker at deltage, sender en mail til spm@force.dk med en ansøgning om deltagelse. Mailen skal indeholde en kort profil (5-10 linjer) for hver af de 2 deltagere og for senioringeniøren. SPM’s bestyrelse står for udvælgelsen af deltagerne.

Hvis der er deltagere, som ikke taler dansk, kan det aftales, at MasterClass V afholdes på engelsk.

Deadline for ansøgning er den 15. maj 2019.

Venlig hilsen
SPM

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!