ERFA Gruppe 21: SPM Master Class

SPM’s bestyrelse har også i 2018 besluttet at gennemføre en Master Class i Pålidelighed af eletromekaniskeprodukter.  Ansøg om deltagelse inden den 20. december 2017.

Læs mere om MasterClass 2018

Midlertidig erfa-gruppe
SPM danner en speciel erfa-gruppe med en levetid på ca. et år. Gruppen kommer til at bestå af to yngre ingeniører fra hver af medlemsvirksomhederne. Med ca. to måneders mellemrum besøger gruppen på skift virksomhederne, der hver optræder som vært på et en-dages møde. Møderne planlægges og koordineres af en gruppe med en senioringeniør fra hver af virksomhederne, og senioringeniørerne påtager sig på skift værtsskabet for afholdelse af et af møderne.

Baggrund
Baggrunden for SPM’s initiativ er, at det stort set ikke er muligt at uddanne sig som ingeniør med en profil, der vægter denne type pålidelighed højt. Tilmed er den eneste mulighed for at opnå en efteruddannelse i pålidelighed enten at deltage i de store internationale konferencer om emnet eller at deltage i for eksempel SPM’s Erfa-gruppe 6.

Udbytte
Udbyttet for de deltagende virksomheder er, at de får efteruddannet to af deres ingeniører i pålidelighed. For deltagerne er fordelene, at de får en træning i pålidelighed og et godt udgangspunkt for en efterfølgende deltagelse i SPM’s Erfa-gruppe 6, deres netværk indenfor pålidelighedsområdet bliver udbygget, og hvis de deltager i mindst fire af de fem arrangementer, udsteder SPM et certifikat for deltagelsen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!