Erfa-gruppe 21: SPM MasterClass

SPM beslutter med et vist mellemrum at opsætte en MasterClass i pålidelighed af elektromekaniske produkter.

MasterClass giver pålidelighedsingeniører og -teknikere, på vej ind i området eller med få års erfaring, en god introduktion til pålidelighed og en mulighed for at se, hvordan andre virksomheder arbejder med pålidelighed.

I praksis foregår det sådan, at SPM danner en separat pålidelighedsgruppe, erfa-gruppe 21, med en levetid på 6-12 måneder. Gruppen skal bestå af 1 senioringeniør samt 2 eller flere junioringeniører med få års erfaring med pålidelighed fra hver af de deltagende medlemsvirksomheder.

Med 1-2 måneders mellemrum besøger gruppen på skift de deltagende virksomheder, som hver optræder som vært på et endagsmodul. På modulerne præsenterer værtsfirmaerne detaljer i deres håndtering af pålidelighed og går et spadestik dybere i forhold til et sædvanligt erfagruppemøde.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?  

Medlemmerne i erfa-gruppe 21 kommer fra en bred repræsentation af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder og rådgivnings- og testcentre.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur   

Deltagerne i SPM MasterClass har stort udbytte af forløbet. Under evalueringen af det tredje forløb med SPM MasterClass udtalte en af deltagerne: ”Ved at deltage i SPM MasterClass har jeg opnået en indsigt i, hvordan andre firmaer arbejder med pålidelighed uden at behøve at skifte job.” Desuden giver de deltagende junioringeniører udtryk for, at de får opbygget et godt netværk med ligesindede gennem MasterClass-forløbet.

Deltagelse i SPM MasterClass giver dig et adgang til en stærk erfa-gruppe inden for pålidelighed – et forum, der kan bruges til både sparring og videndeling, og du får samtidig adgang til SPM’s bibliotek af faglitteratur og tekniske rapporter på området.

Fokusområder

Hvordan organiserer man sig – hvem har ansvar for hvad?
Hvilke værktøjer bruger man? (FMEA, MCF etc.)
Hvordan opstår krav om pålidelighed, og hvor kommer de fra?
Hvordan udfører man rent praktisk validerings- og testaktiviteter?
Hvor finder man gode kilder til yderligere fordybning?

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder 5 heldags møder (moduler) på dansk eller engelsk med skiftende værtskab.

Eksempel på modul

Theme: Reliability & Robustness seen from a test person’s point of view

Quality at FORCE
Test strategies
Environmental testing
Product Accelerated Testing (HALT, CALT)
Case: Mechanical resonances and response to different conditions
Lab tour (with focus on vibration testing)

Eksempel på modul

Theme: Design for Reliability in an industrial environment

Quality at Linak
Feedback/Learning loop
Failure data/root cause analysis
Physics of failure
Competing failure mechanisms
Isolated component testing/Reliability for systems/Subsystem breakdown analysis

Vil du være med i næste MasterClass-forløb? 

Kontakt venligst Lisa Engedal, len@forcetechnology.com

Bliv medlem 

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!