Erfa-gruppe 20

DFMA – Design for Manufacturing and Assembly

Erfa-gruppe 20 er et fagligt netværk dannet med henblik på udveksling af viden og erfaringer indenfor Design for Manufacturing and Assembly med fokus på procedurer og styringsværktøjer, der kan optimere og understøtte at dit eller din kundes produkt får det optimale design for hele dets livscyklus.