Erfa-gruppe 20: DFMA – Design for Manufacturing and Assembly

Erfa-gruppe 20 er et fagligt netværk dannet med henblik på udveksling af viden og erfaringer inden for Design for Manufacturing and Assembly med fokus på procedurer og styringsværktøjer, som kan optimere og understøtte at dit eller din kundes produkt får det optimale design for hele dets livscyklus.

Hvem møder jeg i erfagruppen?  

Medlemmerne i erfa-gruppe 20 kommer fra en bred repræsentation af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder og rådgivnings- og testcentre.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur   

Vil du være del af et netværk, som gør dig klogere på metoder til at optimere styringen af produkt- og procesoptimering? Er du interesseret i at diskutere egne og andre medlemmers aktuelle problemer og problemløsninger indenfor området?

Øget konkurrence på markedet har givet et stigende behov for at udvikle produkter, som kan produceres billigt, sikkert og i høj kvalitet. Netop disse udfordringer sætter DFA- og DFM-metoderne fokus på, og de er derfor blevet vigtige konkurrenceparametre for mange virksomheder.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 20 bliver du en del af et fagligt og stærkt netværk af eksperter og fagligt ligesindede på området DFMA. Et netværk til sparring og videndeling, som giver dig nyeste viden samt adgang til SPM´s bibliotek af faglitteratur. Jævnlige erfa-møder holder dig ajour med DFMA.

Fokusområder

DFM
DFA
DFx-discipliner, fx Design for Test og Design for Service
FMEA-processer

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk heldagsmøder 2-3 gange årligt på dansk med skiftende værtskab. Møderne tager ofte udgangspunkt i et aktuelt emne hos værtsvirksomheden. På den måde får medlemmerne indsigt i, hvordan opgaver løses i de forskellige medlemsvirksomheder samtidig med, at de kan opnå sparring i relation til en aktuel opgave.

Eksempel på en dagsorden

09.00-09.30 Velkommen til Kamstrup A/S
09.30-10.30 Bordet rundt
10.30-11.15 Kamstrup NPI – projekt setup / Stage-Gate og NPI bestillingsprocessen
11.15-12.00 MentorGraphics / Siemens PLM: ValorMSS Process Preparation
12.00-12.30 Eksempel på DFM review rapport fra ValorMSS
12.30-13.15 Frokost
13.15-13.30 Gåtur til Vandfabrikken
13.30-14.30 Rundvisning: Kamstrup Assembly i Vandfabrikken
14.30-14.45 Retur fra Vandfabrikken + Pause
15.45-15.30 Afslutning / afrunding

Kontakt tovholder  

Tovholder for SPM erfa-gruppe 20 er Hans-Jørgen Degn, Terma, hjd@terma.com.

Bliv medlem

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!