ERFA Gruppe 20: DFMA – Design for Manufacturing and Assembly

Der er både i Danmark og internationalt en stigende interesse for procedurer og styringsværktøj der kan optimere og understøtte, at et produkt får det optimale design for hele livscyklus, da dette i dag er en nødvendig konkurrenceparameter for at få det optimale produkt til den optimale pris og på den korteste mulige udviklingstid.

DFA og DFM

DFA (Design For Assembly) og DFM (Design For Manufacture) er metoder, der kan bruges til at styre denne produkt- og procesoptimering, men disse to metoder griber ind i hinanden, så derfor har vi valgt at lave en SPM Erfa-gruppe, hvor begge metoder kan behandles samtidigt, dvs. vi kalder det fremover DFMA.

Møderne

Erfa-gruppen vil i lighed med SPM’s øvrige erfa-grupper først og fremmest fungerer som et forum for udveksling af viden og synspunkter inden for DFMA. Der vil blive afholdt 3-4 møder i erfa-gruppen om året, og møderne afholdes på skift hos medlemmerne.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!