Erfa-gruppe 20: DFMA – Design for Manufacturing and Assembly

Erfa-gruppe 20 er et fagligt netværk dannet med henblik på udveksling af viden og erfaringer inden for Design for Manufacturing and Assembly med fokus på procedurer og styringsværktøjer, der kan optimere og understøtte at dit, eller din kundes, produkt får det optimale design for hele dets livscyklus.   

DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på metoder til at optimere styringen af produkt- og procesoptimering? Har du interesse i at diskutere og dele din viden med eksperter og ligesindede for dermed at sikre, at du altid har den nyeste viden? Så er et medlemskab af DFMA-gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 20 bliver du en del af et fagligt, stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk til sparring såvel som videndeling, dannet for at sikre dig den nyeste viden og nemmere adgang til markedet. Igennem nyhedsbreve og jævnlige møder, er du altid up-to-date med hvad der rører sig inden for DFMA.

Bliv en del af et af Danmarks stærkeste netværk inden for DFMA og meld dig ind her.

Læs mere om hvad erfa-gruppen DFMA nedenfor.

DFA og DFM

DFA (Design For Assembly) og DFM (Design For Manufacturing) er metoder, der kan bruges til at styre produkt- og procesoptimeringer. Givet at disse to metoder griber ind i hinanden, er de to metoder samlet til én SPM erfa-gruppe, hvor begge behandles samtidigt: Derfor titlen DFMA.

Der er både i Danmark og internationalt en stigende interesse for procedurer og styringsværktøj, der kan optimere og understøtte, at et produkt får det optimale design for hele dets livscyklus. Dette er i dag en nødvendig konkurrenceparameter for at få det optimale produkt til den optimale pris og på den korteste mulige udviklingstid. DFMA-gruppen sikrer, at du er på forkant med seneste udviklinger, så du får det optimale produkt og pris.

DFMA Møderne

Erfa-gruppen vil i lighed med SPM’s øvrige erfa-grupper først og fremmest fungere som et forum for udveksling af viden og synspunkter inden for DFMA. Der vil blive afholdt 3-4 møder i erfa-gruppen om året, og møderne afholdes på skift hos medlemmerne.

Meld dig ind her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!