ERFA Gruppe 17: HALT / HASS

Udveksl erfaringer med vidende fagfæller og udnyt potentialet i HALT og HASS endnu bedre.

HALT og HASS

HALT (Highly Accelerated Limit Testing) er et udviklingsværktøj, der effektiviserer udpegningen af svage punkter i nyudviklede produkter, mens HASS (Highly Accelerated Stress Screening) udpeger svage punkter forårsaget af produktionsprocessen.

Imødekommer krav til produktudvikling

Udviklere af produkter bliver mødt med stadigt hårdere krav til kort timeto-market, robuste produkter med store og kendte styrkemarginaler i forhold til brugspåvirkninger, modne produkter uden børnesygdomme ved produktionsstart, mindst mulig rework i produktionen og få garanti- og serviceomkostninger. HALT og HASS er én metode til at imødekomme disse
krav. Her er tale om en relativ ny filosofi, der først for nylig er beskrevet i standarder, fx IEC 62506:2013.

Alle aspekter af HALT & HASS

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om HALT og HASS i forhold til alle former for konstruktioner, hvad enten de er elektriske, mekatroniske, mekaniske o.a.

Gruppen mødes 2 – 3 gange om året på skift hos gruppens medlemmer. Gruppen arbejder med alle aspekter af HALT og HASS fx:

  • Overvejelser i forbindelse med implementering af HALT og HASS
  • Relationer til andre typer af tests
  • Fordele og begrænsninger i metoden
  • Relevante påvirkninger dvs. både de som et dedikeret HALT/HASS udstyr kan udføre samt alle andre påvirkninger, der er relevante for aktuelle produkter
  • Udstyr til HALT og HASS samt den praktiske anvendelse af dette
  • Fejlmekanismer (et langsigtet mål er at genere en videnbank over fejlmekanismer)
  • Fejlanalyse
  • Implementering af modifikationer på grund af resultater af HALT
  • Praktiske erfaringer med HALT og HASS

Der er kort sagt tale om erfaringsudveksling med vidende fagfæller om en effektiv testteknologi, hvis potentiale kan udnyttes endnu bedre – eller i det hele taget – af mange virksomheder.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!