Erfa-gruppe 17: HALT / HASS

Erfa-gruppe 17 er et fagligt netværk dannet med henblik på udveksling af erfaringer og videndeling med faglige eksperter inden for HALT / HASS. HALT (Highly Accelerated Limit Testing) er et udviklingsværktøj, der effektiviserer udpegningen af svage punkter i nyudviklede produkter, mens HASS (Highly Accelerated Stress Screening) udpeger svage punkter forårsaget af produktionsprocessen.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmerne i erfa-gruppe 17 kommer fra en bred repræsentation af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder og rådgivnings- og testcentre.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur   

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på HALT / HASS og deres egenskaber ved håndteringen af de stigende krav til konstruktioner? Har du interesse i at diskutere erfaringer og dele din viden med eksperter og fagligt ligesindede, så du sikrer dig den nyeste viden på området?

Med et medlemskab af erfa-gruppe 17 bliver du en del af et stærkt netværk af eksperter og fagligt ligesindede – et netværk, der kan bruges til sparring og videndeling og som giver dig adgang til SPM’s bibliotek af faglitteratur og tekniske rapporter. Jævnlige møder i gruppen holder dig ajour med HALT / HASS.

Fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med alle aspekter af HALT / HASS fx:

Overvejelser i forbindelse med implementering af HALT / HASS
Relationer til andre typer af tests
Fordele og begrænsninger i metoden
Relevante påvirkninger, dvs. både de som dedikeret HALT / HASS udstyr kan udføre samt alle andre påvirkninger, der er relevante for aktuelle produkter
Udstyr til HALT / HASS samt den praktiske anvendelse af dette
Fejlmekanismer (et langsigtet mål er at genere en videnbank over fejlmekanismer)
Fejlanalyse
Implementering af modifikationer på grund af resultater af HALT
Praktiske erfaringer med HALT / HASS

Imødekommer krav til produktudvikling

Udviklere af produkter bliver mødt med stadigt hårdere krav til kortere time-to-market, robuste produkter med store og kendte styrkemarginaler i forhold til brugspåvirkninger, modne produkter uden børnesygdomme ved produktionsstart, mindst mulig rework i produktionen og få garanti- og serviceomkostninger.

HALT / HASS er én metode til at imødekomme disse krav. Her er tale om en filosofi, som først for nylig er beskrevet i standarder, fx IEC 62506:2013. Erfa-gruppe 17 søger derfor at sikre, at alle medlemmer er på forkant med udviklingen og får mest ud af brugen af HALT / HASS.

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk 2-3 heldagsmøder årligt på dansk med skiftende værtskab.

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om HALT / HASS i forhold til alle former for konstruktioner, hvad enten de er elektriske, mekatroniske, mekaniske o.a.

Eksempel på en dagsorden

09.30-09.50 Velkomst og planlægning af de næste møder
09.50-10.05 Intro til Vestas
10.05-10.35 Reliability – What is reliability? A presentation with only two equations
10.35-11.20 Hvordan får man underleverandører til at interessere sig for HALT og udføre HALT? Kan vi bruge de standarder, der findes?
11.20-12.15 Bordet rundt
12.15-13.00 Frokost
13.00-13.30 Virtual Reality Nacelle – demo i Vestas 3D biograf
13.30-14.00 Rundvisning i testlab
14.30-15.15 Connector reliability test, FORCE Technology
15.15-15.50 Proaktivt Paradigme for Elektroniske Produkters Pålidelighed – nyt FORCE Technology resultatkontraktprojekt, FORCE Technology
15.50-16.00 Opsamling – spørgsmål

Kontakt tovholder  

Tovholder for SPM erfa-gruppe 17 er Susanne Otto, FORCE Technology, suo@forcetechnology.com

Bliv medlem 

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!