ERFA Gruppe 16: Fejlmekanismer i elektronik

I ERFA 16 forbereder os til at møde hidtil ukendte fejlmekanismer og hjælper med at genkende dem uden langvarige og ressourcekrævende fejlanalyser og identifikationsprocesser. Herved vil gruppen beskæftige sig med metoder til fejlanalyse samt tolkning af analyseresultater for at sikre at vores medlemmer altid er up-to-date og har nemmere adgang til markedet.

Fejlmekanismer i elektronik – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, hvor du med eksperter og fagligt ligesindede kan diskutere og dele erfaringer indenfor bl.a. fejlmekanismer, overbelastning (fx pga. designfejl), fejl forårsaget af procesvariationer i produktionen, miljømæssige påvirkninger eller fejl der er opstået under den sædvanlige kvalifikationstestsproces? Så er et medlemskab af Fejlmekanismer i elektronik gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af Fejlmekanismer i elektronik gruppen bliver du en del af et stærkt fagligt netværk af eksperter og ligesindede indenfor Fejlmekanismer i elektronik – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling for at give dig nemmere adgang til markedet. Igennem nyhedsbreve såvel som de tre årlige møder, kan du være sikker på at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor Fejlmekanismer i elektronik.

Lyder dette interessant? Så er et medlemskab af ERFA-gruppe 16: Fejlmekanismer i elektronik ideelt for dig. Meld dig ind her.

ERFA-Gruppe 16: fejlmekanismer i elektroniks fokusområder

ERFA-gruppens mål er at dække fejlmekanismer på komponent-, modul- eller apparatniveau samt at kunne identificere fejlmekanismer, som har oprindelse i svage komponenter, overbelastning (fx pga. designfejl), fejl forårsaget af procesvariationer i produktionen, miljømæssige påvirkninger eller fejl der er opstået under den sædvanlige kvalifikationstestsproces. Identifikation af hovedårsagen – og dermed mekanismen eller mekanismerne af fejlen – giver værdifuldt input til et robust design samt mulighed for en mere nuanceret og fokuseret testudvikling.

Hensigten er at samle og dele viden om en bred skala af forskellige fejlanalysemetoder og deres praktiske anvendelse samt de fysiske og kemiske processer, som ligger bag fejlene. Gruppen gennemgår også typiske fejlmekanismer af komponenter, materialer eller fremstillingsprocesser, der er anvendt i elektronikken.

På vores møder dækker vi bredt i industrien, dvs. problemstillinger fra både mikro- og power elektronik bliver diskuteret og forsøgt at finde en afklaring på.

Hvert møde har et hovedemne – en bestemt komponent eller en fejlmekanisme, som vi når rundt om fra forskellige aspekter og synsvinkler i form af indlæg fra gruppemedlemmer eller eksterne eksperter. Møderne slutter med ”bordet rundt”, hvor nye og aktuelle problemer fra vores medlemmer bliver til fælles eje.

Bliv en del af et af Danmarks stærkeste netværk indenfor Fejlmekanismer i elektronik ved at melde dig in her. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!