Erfa-gruppe 16: Fejlmekanismer i elektronik

Erfa-gruppe 16 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer med fokus på at forberede vores medlemmer på hidtil ukendte fejlmekanismer og genkende dem uden langvarige og ressourcekrævende fejlanalyser og identifikationsprocesser.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmerne i erfa-gruppe 16 kommer fra en bred repræsentation af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder og rådgivnings- og testcentre.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur   

Vil du være del af et netværk, hvor du kan diskutere og dele erfaringer inden for bl.a. fejlmekanismer, overbelastning (fx pga. designfejl), fejl forårsaget af procesvariationer i produktionen, miljømæssige påvirkninger, og fejl der er opstået under den sædvanlige kvalifikationstestproces?

Med et medlemskab af erfa-gruppe 16 bliver du en del af et fagligt og stærkt netværk af eksperter og fagligt ligesindede – et netværk, der kan bruges til sparring og videndeling for at sikre dig nyeste viden på dit felt samt adgang til SPM’s bibliotek af faglitteratur og rapporter. Jævnlige møder holder dig ajour på området fejlmekanismer i elektronik.

Fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med:

Afdækning af fejlmekanismer på komponent-, modul- eller apparatniveau
Identificere fejlmekanismer med oprindelse i:
Svage komponenter
Overbelastning (fx pga. designfejl)
Fejl forårsaget af procesvariationer i produktionen
Miljømæssige påvirkninger
Fejl opstået under den sædvanlige kvalifikationstestproces

Identifikation af hovedårsagen, og dermed mekanismen eller mekanismerne af fejlen, giver værdifuldt input til et robust design samt mulighed for en mere nuanceret og fokuseret testudvikling.

Hensigten er at samle og dele viden om en bred skala af forskellige fejlanalysemetoder og deres praktiske anvendelse samt de fysiske og kemiske processer, som ligger bag fejlene. Gruppen gennemgår også typiske fejlmekanismer af komponenter, materialer eller fremstillingsprocesser, der er anvendt i elektronikken.

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk heldagsmøder 2-3 gange årligt på dansk med skiftende værtskab.

Hvert møde har et hovedemne – en bestemt komponent eller en fejlmekanisme, som vi når rundt om fra forskellige aspekter og synsvinkler i form af indlæg fra gruppemedlemmer eller eksterne eksperter. Møderne slutter med bordet rundt, hvor nye og aktuelle problemer fra vores medlemmer bliver til fælles eje. På møderne dækker vi bredt i industrien, dvs. problemstillinger fra både mikro- og power elektronik bliver diskuteret og forsøgt afklaret.

Eksempel på en dagsorden

09.00  Velkomst og morgenmad
09:30  Introduktion af dagens program og kort præsentation, Brüel & Kjær
Godkendelse af referat seneste møde
Fastlæggelse af næste møde og emner
10:00  PCB substrater/ og fejlmekanismer i disse
Indlæg fra Danfoss Drives vedr. Power elektronik – FR4 laminater
Indlæg fra Oticon vedr. Høreapparat produktion – Flexprint
Indlæg fra Brüel & Kjær Mikrofon og accelerometer produktion – Cereamic og Rogerlaminat
Diskussion
12:00  Frokost
12:45  Rundvisning i Brüel & Kjær produktion samt laboratoriet ved Bjarne Vincents
14:00  Fortsættelse af diskussion vedr. PCB substrater/ og fejlmekanismer i disse
Bordet rundt
Ca. 15:00 Afslutning

Kontakt tovholder  

Tovholder for SPM erfa-gruppe 13 er Helle Rønsberg, Presto Engineering, helle.roensberg@presto-eng.com

Bliv medlem 

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!