Erfa-gruppe 16: Fejlmekanismer i elektronik

Erfa-gruppe 16 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer med fokus på at forberede vores medlemmer på møder med hidtil ukendte fejlmekanismer og genkende dem uden langvarige og ressourcekrævende fejlanalyser og identifikationsprocesser. 

Fejlmekanismer i elektronik – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, hvor du med eksperter og fagligt ligesindede kan diskutere og dele erfaringer inden for bl.a. fejlmekanismer, overbelastning (fx pga. designfejl), fejl forårsaget af procesvariationer i produktionen, miljømæssige påvirkninger, og fejl der er opstået under den sædvanlige kvalifikationstestproces for dermed at sikre, at du altid har den nyeste viden? Så er et medlemskab af erfa-gruppe 16 ideelt for dig.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 16 bliver du en del af et fagligt, stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk, der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling for at sikre dig den nyeste viden og nemmere adgang til markedet. Gruppen sikrer dette igennem nyhedsbreve og jævnlige møder, så du er up-to-date med hvad der rører sig inden for fejlmekanismer i elektronik.

Bliv medlem af erfa-gruppe 16 her. Og læs mere om gruppens emner nedenfor.

Erfa-gruppe 16: Fejlmekanismer i elektroniks fokusområder

Erfa-gruppens mål er at dække fejlmekanismer på komponent-, modul- eller apparatniveau samt at kunne identificere fejlmekanismer, som har oprindelse i svage komponenter, overbelastning (fx pga. designfejl), fejl forårsaget af procesvariationer i produktionen, miljømæssige påvirkninger eller fejl, der er opstået under den sædvanlige kvalifikationstestproces. Identifikation af hovedårsagen – og dermed mekanismen eller mekanismerne af fejlen – giver værdifuldt input til et robust design samt mulighed for en mere nuanceret og fokuseret testudvikling.

Hensigten er at samle og dele viden om en bred skala af forskellige fejlanalysemetoder og deres praktiske anvendelse samt de fysiske og kemiske processer, som ligger bag fejlene. Gruppen gennemgår også typiske fejlmekanismer af komponenter, materialer eller fremstillingsprocesser, der er anvendt i elektronikken.

På vores møder dækker vi bredt i industrien, dvs. problemstillinger fra både mikro- og power elektronik bliver diskuteret og forsøgt afklaret.

Hvert møde har et hovedemne – en bestemt komponent eller en fejlmekanisme, som vi når rundt om fra forskellige aspekter og synsvinkler i form af indlæg fra gruppemedlemmer eller eksterne eksperter. Møderne slutter med ”bordet rundt”, hvor nye og aktuelle problemer fra vores medlemmer bliver til fælles eje.

Bliv en del af et af Danmarks stærkeste netværk indenfor fejlmekanismer i elektronik ved at melde dig in her. 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!