Erfa-gruppe 13: Termisk rigtig apparatkonstruktion

Erfa-gruppe 13 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor termisk rigtig apparatkonstruktion vedrørende termisk design af alle former for elektriske og elektromekaniske konstruktioner.

Termisk rigtig apparatkonstruktionsgruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på termisk design ved konstruktion af elektronikdesign såvel som termisk designs anvendelighed i konstruktioner generelt? Er du interesseret i at diskutere termiske designregler, drøfte egne og andre medlemmers konstruktioner og løse aktuelle problemer opstået i nuværende konstruktioner med eksperter og ligesindede? Så er et medlemskab af erfa-gruppen Termisk rigtig apparatkonstruktion ideelt for dig.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 13 bliver du en del af et fagligt, stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk, der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling. Et netværk, der sikrer dig den nyeste viden og nemmere adgang til markedet. Igennem nyhedsbreve og jævnlige møder holder gruppen dig ajour med hvad der rører sig inden for termisk rigtig apparatkonstruktion.

Bliv medlem af erfa-gruppe 13 her og læs nærmere om gruppens emner nedenfor.

Erfa-gruppen Termisk rigtig apparatkonstruktions fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med alle aspekter af termisk design, heriblandt:

 • Specifikation af termiske krav
 • Valg af optimalt termisk design med reduktion af hot spots
 • Kølestrategier og varmetransmissionsveje
 • Simulering
 • Endelig verifikation af designet med temperaturmåling, termografi og tests.

Termisk design – en integreret del af god konstruktion

Udviklingen er præget af øget anvendelse af SMD-teknologi og ASIC’s, generelt større effekttæthed, tættere afskærmning af hensyn til elektrisk udstråling og kortere udviklingstid. Derfor kommer termiske forhold i stadig højere grad til at sætte begrænsninger for både funktionen, virkningsgraden og termisk rigtig apparatkonstruktion af elektronikdesign. Det termiske design er en integreret del af en god konstruktion. Dette er alle områder, som gruppen berører for at sikre, at vores medlemmer er på forkant med udviklingen.

Termisk rigtig apparatkonstruktion -møderne

Arbejdet tager udgangspunkt i medlemmernes aktuelle konstruktioner. Det kan være præsentation af et termisk design, hvor problemområder og erfaringer diskuteres. Det kan også være et aktuelt problem, som ønskes drøftet med gruppen. Herved bliver viden delt ved hands-on eksempler med relevans for aktuel produktion, for at skabe viden med direkte værdi for vores medlemmer.

Generelle ting som fx termiske designregler diskuteres under “bordet rundt.” I det omfang, som det er relevant, indkalder gruppen eksterne eksperter, fx leverandører af “kølekomponenter” som ventilatorer og heat pipes til præsentation af komponenter, herunder design- og anvendelseskriterier.

Håndbog i termisk design

Som noget specielt for denne erfa-gruppe har vi igennem to år, ud over de normale emner, arbejdet målrettet mod at få lavet en håndbog over området.

Forskellige kølemetoder er diskuteret ud fra punkter som:

 • Princip
 • Kølemetode
 • Mekanisk udformning
 • Applikationsområder
 • Designregler
 • Praktiske eksempler
 • Priseksempler
 • Leverandører

Håndbogen er udgivet som SPM-124: “Termisk design af mekatroniske apparater, håndbog i kølemetoder.”

Meld dig ind her.

Termisk rigtigt apparatkonstruktions-gruppens primære fokusområder

 • Specifikation af termiske krav
 • Kølestrategier, kølemetoder, varmetransmissionsveje, udnyttelse af konstruktionsdetaljer, reduktion af hotspots
 • Modellering af termiske forhold
 • Computersimulering
 • Temperaturmåling, termografi og tests
 • Problemløsning

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!