ERFA Gruppe 13: Termisk rigtig apparatkonstruktion

Erfa-gruppen udveksler viden og erfaringer om termisk design af alle former for elektriske og elektromekaniske konstruktioner.

Alle aspekter af termisk design

Erfa-gruppen arbejder med alle aspekter af termisk design: Specifikation af termiske krav, valg af optimalt termisk design med reduktion af hotspots, kølestrategier og varmetransmissionsveje, simulering og endelig verifikationen af designet med temperaturmåling, termografi og tests.

En integreret del af god konstruktion

Udviklingen er præget af øget anvendelse af SMD-teknologi og ASIC’s, generelt større effekttæthed, tættere afskærmning aht. elektrisk udstråling og kortere udviklingstid. Derfor kommer termiske forhold i stadig højere grad til at sætte begrænsninger for både funktionen, virkningsgraden og pålideligheden af elektronikdesign. Det termiske design er en integreret del af en god konstruktion.

Møderne

Arbejdet tager udgangspunkt i medlemmernes aktuelle konstruktioner. Det kan være præsentation af et termisk design, hvor problemområder og erfaringer diskuteres. Det kan også være et aktuelt problem, som ønskes drøftet med gruppen.

Generelle ting som f.eks. termiske designregler diskuteres under “bordet rundt”. I det omfang det er relevant, indkalder gruppen eksterne eksperter, f.eks. leverandører af “kølekomponenter” som ventilatorer og heatpipes. Leverandørerne fortæller om komponenterne, herunder også om design- og anvendelseskriterier.

Håndbog i termisk design

Som noget specielt for denne erfa-gruppe har vi gennem to år, ud over de normale emner, arbejdet målrettet mod at få lavet en håndbog over området. Forskellige kølemetoder er diskuteret ud fra punkter som princip, kølemetode, mekanisk udformning, fordele og ulemper, applikationsområder, designregler, praktiske eksempler, priseksempler og leverandører. Håndbogen er udgivet som SPM-124: “Termisk design af mekatroniske apparater, håndbog i kølemetoder”.

Nøgleord

  • Specifikation af termiske krav
  • Kølestrategier, kølemetoder, varmetransmisionsveje, udnyttelse af konstruktionsdetaljer, reduktion af hotspots
  • Modellering af termiske forhold
  • Computersimulering
  • Temperaturmåling, termografi og tests
  • Problemløsning

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!