ERFA Gruppe 13: Termisk rigtig apparatkonstruktion

ERFA-gruppe 13 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor termisk rigtig apparatkonstruktions vedrørende termisk design af alle former for elektriske og elektromekaniske konstruktioner for at sikre at vores medlemmer altid er up-to-date og har nemmere adgang til markedet.

Termisk rigtig apparatkonstruktions gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på termisk design ved konstruktion af elektronikdesign såvel som termisk designs anvendelighed i konstruktioner generelt? Er du interesseret i at diskutere termiske design regler, drøfte egne og andre medlemmers konstruktioner og løse aktuelle problemer opstået i nuværende konstruktioner med eksperter og ligesindede? Så, er et medlemskab af ERFA-gruppen Termisk rigtig apparatkonstruktion ideelt for dig.

Med et medlemskab af Termisk rigtig apparatkonstruktions gruppen bliver du en del af et fagligt stærkt fællesskab af eksperter og ligesindede, der både kan hjælpe med at løse dine problemer såvel som udvide dine egne evner ved løsning af andres. Alt i alt, et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som vidensdeling.

Igennem nyhedsbreve såvel som jævnlige møder, sikrer vi at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor Termisk apparatkonstruktion. Således fremmer vi udviklingen for både dig og industrien generelt.

Lyder dette interessant? Så tilmeld dig ERFA Gruppe 13: Termisk rigtig apparatkonstruktion her.

Du kan læse mere om hvad ERFA-gruppen Termisk rigtig apparatkonstruktion foretager sig nedenfor.

ERFA-gruppen Termisk rigtig apparatkonstruktions fokusområder

ERFA-gruppen arbejder med alle aspekter af termisk design, heriblandt:

 • Specifikation af termiske krav
 • Valg af optimalt termisk design med reduktion af hotspots
 • Kølestrategier og varmetransmissionsveje
 • Simulering
 • Endelig verifikationen af designet med temperaturmåling, termografi og tests.

Termisk design – en integreret del af god konstruktion

Udviklingen er præget af øget anvendelse af SMD-teknologi og ASIC’s, generelt større effekttæthed, tættere afskærmning aht. elektrisk udstråling og kortere udviklingstid. Derfor kommer termiske forhold i stadig højere grad til at sætte begrænsninger for både funktionen, virkningsgraden og termisk rigtig apparatkonstruktionen af elektronikdesign. Det termiske design er en integreret del af en god konstruktion.

Termisk rigtig apparatkonstruktion-møderne

Arbejdet tager udgangspunkt i medlemmernes aktuelle konstruktioner. Det kan være præsentation af et termisk design, hvor problemområder og erfaringer diskuteres. Det kan også være et aktuelt problem, som ønskes drøftet med gruppen.

Generelle ting som f.eks. termiske designregler diskuteres under “bordet rundt.” I det omfang det er relevant, indkalder gruppen eksterne eksperter, f.eks. leverandører af “kølekomponenter” som ventilatorer og heatpipes til præsentation af komponenter, herunder design- og anvendelseskriterier.

Håndbog i termisk design

Som noget specielt for denne ERFA-gruppe har vi gennem to år, ud over de normale emner, arbejdet målrettet mod at få lavet en håndbog over området.

Forskellige kølemetoder er diskuteret ud fra punkter som:

 • Princip
 • Kølemetode
 • Mekanisk udformning
 • Applikationsområder
 • Designregler
 • Praktiske eksempler
 • Priseksempler
 • Leverandører

Håndbogen er udgivet som SPM-124: “Termisk design af mekatroniske apparater, håndbog i kølemetoder.”

Meld dig ind her.

Termisk rigtigt apparatkonstruktions-gruppens primære fokusområder

 • Specifikation af termiske krav
 • Kølestrategier, kølemetoder, varmetransmissionsveje, udnyttelse af konstruktionsdetaljer, reduktion af hotspots
 • Modellering af termiske forhold
 • Computersimulering
 • Temperaturmåling, termografi og tests
 • Problemløsning

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!