Erfa-gruppe 13: Termisk rigtig apparatkonstruktion

Erfa-gruppe 13 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor termisk rigtig apparatkonstruktion vedrørende termisk design af alle former for elektriske og elektromekaniske konstruktioner.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmerne i erfa-gruppe 13 kommer fra en bred vifte af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder. Medlemmerne har typisk ansvar for det termiske design af de produkter, som deres virksomhed udvikler, og arbejder med konstruktion, simulering, analyser og test.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur   

Vil du være del af et stærkt netværk, der kan gøre dig klogere på termisk design ved konstruktion af elektronikdesign såvel som termisk designs anvendelighed i konstruktioner generelt? Er du interesseret i at diskutere termiske designregler, drøfte egne og andre medlemmers konstruktioner og løse aktuelle problemer opstået i nuværende konstruktioner med eksperter og ligesindede?

Med et medlemskab af erfa-gruppe 13 bliver du en del af et fagligt dybt funderet og stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk, der kan udnyttes til sparring og videndeling. Et netværk, der sikrer dig den nyeste viden og adgang til faglige rapporter på området. Jævnlige møder holder dig ajour med området termisk rigtig apparatkonstruktion.

Fokusområder

Erfa-gruppen arbejder med alle aspekter af termisk design, herunder:

Specifikation af termiske krav
Valg af optimalt termisk design med reduktion af hot spots
Kølestrategier og varmetransmissionsveje
Simulering
Endelig verifikation af designet med temperaturmåling, termografi og tests.

Termisk design – en integreret del af god konstruktion

Udviklingen er præget af øget effekttæthed, tættere afskærmning af hensyn til elektrisk udstråling og kortere udviklingstid. Derfor kommer termiske forhold i stadig højere grad til at sætte begrænsninger for både funktionen, virkningsgraden og pålideligheden af elektronikdesign, og det  termiske design er således en integreret del af en god konstruktion. Dette er alle områder, som gruppen berører for at sikre, at vores medlemmer er på forkant med udviklingen.

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk heldagsmøder på dansk 2-3 gange årligt med skiftende værtskab.

Arbejdet tager udgangspunkt i medlemmernes aktuelle konstruktioner. Det kan være præsentation af et termisk design, hvor problemområder og erfaringer diskuteres. Det kan også være et aktuelt problem, som ønskes drøftet med gruppen. Herved bliver viden delt ved hands-on eksempler med relevans for aktuel produktion, for at skabe viden med direkte værdi for vores medlemmer.

Generelle ting som fx termiske designregler diskuteres under bordet rundt. I det omfang, som det er relevant, indkalder gruppen eksterne eksperter, fx leverandører af ’kølekomponenter’ som ventilatorer og heat pipes til præsentation af komponenter, herunder design- og anvendelseskriterier.

Eksempel på en dagsorden

09.30-10.00 Velkommen til Vestas og planlægning af de næste møder
10.00-10.30 Kort introduktion til Vestas
10.30-11.30 Guidet tur i Vestas testlab
11.30-12.15 Frokost
12.15-13.30 Termisk design fra systemniveau til komponentniveau, Vestas
13.30-14.00 Simulerings- og testdata for produkt
14.00-15.30 Bordet rundt: Aktuelle termiske projekter
15.30-16.00 Brainstorming om liste over termiske temaer for fremtidige møder

Håndbøger og rapporter

Som noget specielt for denne erfa-gruppe, har vi arbejdet målrettet med at lave en håndbog over området.

Håndbogen er udgivet som SPM-124: Termisk design af mekatroniske apparater, håndbog i kølemetoder.

Desuden findes følgende SPM-rapporter om termiske forhold:

SPM-116: Termisk design – En undersøgelse af faktisk anvendte kølemetoder i dansk elektronik industri

SPM-124: Termisk design af mekatroniske apparater

SPM-140: Termografianalyse af mekatronik

SPM-172: Practical thermal management

Kontakt tovholder  

Tovholder for SPM erfa-gruppe 13 er Susanne Otto, FORCE Technology, suo@forcetechnology.com

Bliv medlem 

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!