Erfa-gruppe 13

Termisk rigtig apparatkonstruktion

Erfa-gruppe 13 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer indenfor termisk rigtig apparatkonstruktion vedrørende termisk design af alle former for elektriske og elektromekaniske konstruktioner.