ERFA Gruppe 11: Planlægning og udvikling af produktionstest

ERFA-Gruppe 11 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer om planlægning og udvikling af produktionstest, så vi kan sikre vores medlemmer altid er up-to-date og har nemmere adgang til markedet.

Planlægning og udvikling af produktionstest-gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, hvor du med eksperter og ligesindede vil diskutere og dele erfaringer gennem praktiske cases indenfor Planlægning og udvikling af produktionstest? Være en del af at sprede viden og erfaringer hvor fokusset ikke kun er på lærebogsstof? Så er et medlemskab af Planlægning og udvikling af produktionstest-gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af Planlægning og udvikling af produktionstest-gruppen bliver du en del af et fagligt stærkt netværk af eksperter og ligesindede indenfor Planlægning og udvikling af produktionstest – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som vidensdeling. Igennem nyhedsbreve såvel som de tre årlige møder, kan du være sikker på at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor Planlægning og udvikling af produktionstest.

Lyder dette interessant? Så tilmeld dig ERFA-gruppe 11: Planlægning og udvikling af produktionstest her.

Du kan læse mere om hvad ERFA-gruppen Planlægning og udvikling af produktionstest foretager sig nedenfor.

Baggrund for planlægning og udvikling af produktionstest

I forbindelse med elektronikproduktion gennemføres elektrisk test på mange niveauer igennem produktionsforløbet, f.eks. in-circuit test, print test, test af delsamlinger, apparat test, færdigvare test, stik prøvetest etc. Hvis elektrisk test planlægges og udvikles som en integreret del af et produkt-udviklingsforløb, i tæt samarbejde med produktionen, er det muligt at opnå:

 • Testability i produktet i forhold til eksisterende eller budgetteret test kapabilitet
 • Et integreret produktions- og testflow
 • Sikre ”Time to market”

I dagens elektronikproduktion skal en test kunne: Finde egne procesfejl, effektivt downloade sw, evt. justering af produktet til at overholde specifikationer og hvis der er fejl, give en så god fejlmelding til reparatøren som mulig. Derudover skal der opsamles måle- og test data for senere analyse.

Ikke alt er lærebogstof

Det er ERFA-gruppe-11’s mål at sprede viden og erfaring blandt medlemmernes test-ingeniører og teknikere, ud fra den erkendelse at mange af de discipliner, der skal beherskes for at kunne indgå i et projektteam som testudvikler, ikke alt sammen er lærebogstof.

Planlægning og udvikling af produktionstest-gruppens møder

Erfaringsudvekslingen sker ved at gruppen på skift mødes 3 til 4 gange om året hos en af medlemsvirksomhederne, hvor et eller flere emner belyses ud fra praktiske cases, hvor erfaringsudvekslingen foregår i en meget åben og direkte form. Evt. inviteres en foredragsholder udefra til at komme med et indlæg.

Møderne giver ofte ”her og nu” inspiration eller løsning på helt konkrete problemer hos en medlemsvirksomhed. Emner om relevante seminarer, udstillinger og kurser for test-ingeniører og teknikere diskuteres og vurderes.

Bliv medlem her.

Planlægning og udvikling af produktionstest-gruppens fokusområder

 • Planlægning af produktions- og test flow
 • Udarbejdelse af test specifikation / usikkerhedsbudgetter
 • Fastlæggelse af test- og reparationsstrategi
 • Økonomi i produktionstest
 • Valg af optimal test- metode og udstyr
 • Udvikling af testudstyr (hw/sw)
 • Implementering af testen i produktionen
 • Dataopsamling af produktionsdata og efterbehandling
 • Vedligeholdelse af test specifikationer og testsystemer i produktlevetiden

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!