Erfa-gruppe 11: Planlægning og udvikling af produktionstest

Erfa-gruppe 11 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer om planlægning og udvikling af produktionstest for elektronikprodukter.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?   

Medlemmerne i gruppen kommer fra en bred repræsentation af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder og rådgivnings- og testcentre.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur   

Vil du være del af et netværk, hvor du med eksperter og ligesindede vil diskutere og dele erfaringer gennem praktiske cases inden for planlægning og udvikling af produktionstest? Dele viden og erfaringer, hvor fokus ikke udelukkende er på lærebogsstof?

Med et medlemskab af erfa-gruppe 11 bliver du en del af et stærkt netværk af eksperter og fagligt ligesindede – et netværk, som kan bruges til sparring og videndeling og sikre dig nyeste viden på dit felt. Via typisk 3 årlige møder holder du dig ajour på området planlægning og udvikling af produktionstest, og du får samtidig adgang til SPM´s bibliotek af tekniske rapporter.

Fokusområder

Planlægning af produktions- og test flow
Udarbejdelse af test specifikation / usikkerhedsbudgetter
Fastlæggelse af test- og reparationsstrategi
Økonomi i produktionstest
Valg af optimal test- metode og udstyr
Udvikling af testudstyr (hw/sw)
Implementering af testen i produktionen
Dataopsamling af produktionsdata og efterbehandling
Vedligeholdelse af test specifikationer og testsystemer i produktlevetiden

IKKE ALT ER LÆREBOGSSTOF
Det er erfa-gruppens mål at sprede viden og erfaring om disse emner blandt medlemmernes testingeniører og teknikere ud fra den erkendelse, at mange af de discipliner, som skal beherskes for at kunne indgå i et projektteam som testudvikler, ikke altid er lærebogsstof. Desuden er der ikke to virksomheder, som har de samme forhold og krav til produktion og test, så dialog med andre testudviklere er meget vigtig for at få viden og inspiration til at optimere hele produktions- og testforløbet.

I dagens elektronikproduktion skal en test kunne: Finde egne procesfejl, effektivt downloade SW, evt. justering af produktet til at overholde specifikationer, og hvis der er fejl, give en så god fejlmelding til reparatøren som muligt. Derudover skal der opsamles måle- og testdata for senere analyse. Dette indgår ligeledes i erfa-gruppens emner, så vores medlemmer får et bredt udsnit af værktøjer til at optimere deres egne tests af elektronikproduktion.

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk 3 heldagsmøder om året på dansk med skiftende værtsvirksomheder. På erfa-møderne belyses et eller flere emner ud fra praktiske cases, hvor erfaringsudvekslingen foregår i en meget åben og direkte form. Evt. inviteres også en ekstern foredragsholder til at give et indlæg. Møderne giver ofte ’her og nu’ inspiration eller en løsning på helt konkrete problemer hos en medlemsvirksomhed. Hvor det er muligt, giver en rundvisning i produktionen også en god oplevelse. Emner om relevante seminarer, udstillinger og kurser for testingeniører og teknikere diskuteres og vurderes ligeledes.

Eksempel på emner, der drøftes på erfa-møder er:

SPC, anvendelse af produktions- og testdata
Lean produktion – DFT – DFM
Validering af test
Robotter
Testplatforme og dedikerede testsystemer
Distribution af test og remote tilgang

Eksempel på en dagsorden

09:30 – 10:00 Velkommen &  Præsentation af Radiometer Medical ApS.
10:00 – 11:00 Brug af Universal Robots på Radiometer. Forsøg, lab, produktion .
11:00 – 11:15 Pause.
11:15 – 12:15 Printtest hos underleverandør. Hardware/software platform, dataoverførsel/IT setup.
12:15 – 13:00 Frokost.
13:00 – 14:00 En tur rundt i produktionen.
14:00 – 15:00 FESTO tools i montage og levetidstest.
15:00 – 15:30 Bordet rundt og eventuelt, næste møde, afslutning.

Kontakt tovholder  

Tovholder for SPM erfa-gruppe 11 er Caspar Bjerkhof, MAN Energy Solutions SE, caspar.bjerkhof@man-es.com

Bliv medlem 

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!