Erfa-gruppe 11: Planlægning og udvikling af produktionstest

Erfa-gruppe 11 er et fagligt netværk til udveksling af viden og erfaringer om planlægning og udvikling af produktionstest som et led i kvalitetssikring med henblik på at sikre, at vores medlemmer altid har den nyeste viden.

Planlægning og udvikling af produktionstestgruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, hvor du med eksperter og ligesindede vil diskutere og dele erfaringer gennem praktiske cases inden for planlægning og udvikling af produktionstest? Dele viden og erfaringer hvor fokus ikke udelukkende er på lærebogsstof? Så er et medlemskab af erfa-gruppe 11 ideelt for dig.

Med et medlemskab af erfa-gruppe 11 bliver du en del af et fagligt, stærkt netværk af eksperter og ligesindede – et netværk, der kan udnyttes til sparring såvel som videndeling og sikre dig den nyeste viden og nemmere adgang til markedet. Gruppen sikrer dette igennem nyhedsbreve og jævnlige møder, så du altid er up-to-date med hvad der rører sig indenfor produktionstest.

Lyder dette interessant? Så tilmeld dig erfa-gruppe 11: Planlægning og udvikling af produktionstest her.

Du kan læse mere om hvad erfa-gruppen Planlægning og udvikling af produktionstest foretager sig nedenfor.

Baggrund for planlægning og udvikling af produktionstest

I forbindelse med elektronikproduktion gennemføres elektrisk test på mange niveauer igennem produktionsforløbet, fx in-circuit test, print test, test af delsamlinger, apparattest, færdigvaretest, stikprøvetest etc. Disse bliver alle berørt, for at sikre at møderne berører alle afkroge af produktionstest og i den forbindelse sikrer, at medlemmer har al aktuel viden.

Hvis elektrisk test planlægges og udvikles som en integreret del af et produkt-udviklingsforløb, i tæt samarbejde med produktionen, er det muligt at opnå:

 • Testability i produktet i forhold til eksisterende eller budgetteret test kapabilitet
 • Et integreret produktions- og testflow
 • Sikre ”Time to market”

I dagens elektronikproduktion skal en test kunne: Finde egne procesfejl, effektivt downloade sw, evt. justering af produktet til at overholde specifikationer, og hvis der er fejl, give en så god fejlmelding til reparatøren som muligt. Derudover skal der opsamles måle- og testdata for senere analyse. Dette indgår ligeledes i erfa-gruppe 11’s emner, så vores medlemmer får et bredt udsnit af værktøjer til at optimere deres egne tests af elektronikproduktion.

Ikke alt er lærebogstof

Det er erfa-gruppe-11’s mål at sprede viden og erfaring blandt medlemmernes testingeniører og teknikere, ud fra den erkendelse at mange af de discipliner, der skal beherskes for at kunne indgå i et projektteam som testudvikler, ikke alt sammen er lærebogstof.

Planlægning og udvikling af produktionstest-gruppens møder

Erfaringsudvekslingen sker ved, at gruppen på skift mødes 3 til 4 gange om året hos en af medlemsvirksomhederne, hvor et eller flere emner belyses ud fra praktiske cases, hvor erfaringsudvekslingen foregår i en meget åben og direkte form. Evt. inviteres en foredragsholder udefra til at komme med et indlæg.

Møderne giver ofte ”her og nu” inspiration eller løsning på helt konkrete problemer hos en medlemsvirksomhed. Emner om relevante seminarer, udstillinger og kurser for testingeniører og teknikere diskuteres og vurderes.

Bliv medlem her.

Planlægning og udvikling af produktionstest-gruppens fokusområder

 • Planlægning af produktions- og test flow
 • Udarbejdelse af test specifikation / usikkerhedsbudgetter
 • Fastlæggelse af test- og reparationsstrategi
 • Økonomi i produktionstest
 • Valg af optimal test- metode og udstyr
 • Udvikling af testudstyr (hw/sw)
 • Implementering af testen i produktionen
 • Dataopsamling af produktionsdata og efterbehandling
 • Vedligeholdelse af test specifikationer og testsystemer i produktlevetiden

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!