ERFA Gruppe 11: Planlægning og udvikling af produktionstest

I forbindelse med elektronikproduktion gennemføres elektrisk test på mange niveauer igennem produktions forløbet, f.eks. in-circuit test, print test, test af delsamlinger, apparat test, færdigvare test, stik prøvetest etc. Hvis elektrisk test planlægges og udvikles som en integreret del af et produkt- udviklings forløb, i tæt samarbejde med produktionen, er det muligt at opnå:

 • Testability i produktet i forhold til eksisterende eller budgetteret test kapabilitet
 • Et integreret produktions- og test flow
 • Sikre ”Time to market”

I dagens elektronikproduktion skal en test kunne: Finde egne procesfejl, effektiv download af sw, evt. justering af produktet til at overholde specifikationer og hvis der er fejl, give en så god fejlmelding til reparatøren som mulig. Derudover skal der opsamles måle- og test data for senere analyse.

Ikke alt er lærebogsstof!

Det er erfa gruppe-11’s mål at sprede viden og erfaring blandt medlemmernes test- ingeniører og teknikere, udfra den erkendelse at mange af de discipliner, der skal beherskes for at kunne indgå i et projektteam som testudvikler, ikke altsammen er lærebogsstof.

Møderne

Erfaringsudvekslingen sker ved at gruppen på skift mødes 3 til 4 gange om året hos en af medlemsvirksomhederne, hvor et eller flere emner belyses udfra praktiske cases, hvor erfaringsudvekslingen foregår i en meget åben og direkte form. Evt. inviteres en foredragsholder udefra til at komme med et indlæg.

Møderne giver ofte ”her og nu” inspiration eller løsning på helt konkrete problemer hos en medlemsvirksomhed. Emner om relevante seminarer, udstiller og kurser for test- ingeniører og teknikere diskuteres og vurderes.

Nøgleord

 • Planlægning af produktions- og test flow
 • Udarbejdelse af test specifikation / usikkerhedsbudgetter
 • Fastlæggelse af test- og reparationsstrategi
 • Økonomi i produktionstest
 • Valg af optimal test- metode og udstyr
 • Udvikling af testudstyr (hw/sw)
 • Implementering af testen i produktionen
 • Dataopsamling af produktionsdata og efterbehandling
 • Vedligeholdelse af test specifikationer og testsystemer i produktlevetiden

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!