Erfa-gruppe 10

Miljøprøvning & konstruktion

Erfa-gruppe 10 er et fagligt netværk, der drøfter og udveksler erfaringer vedrørende mekanisk og klimatisk miljøprøvning af udstyr som et led i kvalitetssikring. Dette omfatter i høj grad også de konstruktionsmæssige løsninger, som miljø- og kvalitetskravene medfører. Konstruktions- og prøvningsmetoder indgår med samme vægt i gruppens arbejde.