ERFA Gruppe 10: Miljøprøvning & Konstruktion

Gruppen drøfter og udveksler erfaringer vedrørende mekanisk og klimatisk miljøprøvning af udstyr set som et led i kvalitetssikringen. Dette omfatter i høj grad også de konstruktionsmæssige løsninger, som miljø- og kvalitetskravene kræver. Konstruktionsmetoder og prøvningsmetoder indgår med samme vægt i gruppens arbejde. Herudover bestemmes emnerne for møderne af en stikordsliste, som gruppen med jævne mellemrum opstiller i fællesskab. I boxen nedenfor er angivet nogle af stikordene fra de senere år.

Miljøprøvning generelt

Der er en gruppe af emner der kan sammenfattes som miljøprøvning generelt: Grundlæggende normer for test, hvilke bruges af de forskellige firmaer, fortolkningsspørgsmål, opstilling af krav/prøvningsprogrammer for konkrete emner, teststrengheder m.v. Hernæst drøftes konkrete tests: Hvordan udfører vi testene, hvilke maskiner og udstyr benytter de forskellige firmaer, hvem leverer testudstyr, hvilke fejltyper hhv konstruktionsprincipper er forbundet med bestemte påvirkninger, o.s.v. Herunder ofte diskussion om produkt-specifikke tests opstillet af et firma i eget regie.

Plastkonstruktioner

Konstruktion i plast var og er stadig et tilbagevendede emne for mange drøftelser og erfaringsudvekslinger. Plasttyper, samlemetoder, støbe-underleverandører, elektriske forhold, afskærmning.

EMC

EMC indgår forsåvidt på lige fod med klimatiske og mekaniske tests under møderne, men behandles dog mere specifikt i erfa-gruppe 9: EMC. Overflader på apparater har flere gange været på dagsordenen. Bl.a. har det drejet sig om påtrykning af tekst, slid og korrosion.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring har været sat som overskrift for møder, hvor man har drøftet de forskellige firmaers metoder, men især styring af underleverandører.

Miljørigtig produktion

Betegnelsen miljørigtig produktion sammenfatter emnet for flere møder: Livscyklus-analyse, emballagematerialer, gældende og kommende myndighedskrav og brugerkrav.

På trods af hvad man måske kunne forvente af denne gruppe, har det altid været et emne, om man kunne afskaffe forskellige tests, der jo koster penge og ikke mindst tid. Konstruktionen er her det afgørende, og derfor er computerværktøjer sat på dagsordenen. Kan disse værktøjer til konstruktion og verifikation overflødiggøre tests?

Nøgleord

  • Integration og konstruktionsværktøj i 3D CAD
  • Step-stress test
  • Sammenligning af random og sinusvibration
  • Udførelse af faldtest
  • Test af limsamlinger
  • Kontrol af spændinger i plast
  • SMD print og vibration
  • Overfladetest, slid, silketryk, print
  • Akustisk støj-rigtig konstruktion
  • Genbrug af materialer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!