Erfa-gruppe 10: Miljøprøvning & konstruktion

Erfa-gruppe 10 er et fagligt netværk, som drøfter og udveksler erfaringer vedrørende mekanisk og klimatisk miljøprøvning af udstyr som et led i kvalitetssikring. Dette omfatter i høj grad også de konstruktionsmæssige løsninger, som miljø- og kvalitetskravene medfører. Konstruktions- og prøvningsmetoder indgår med samme vægt i gruppens arbejde.

Hvem møder jeg i erfa-gruppen?

Medlemmerne i gruppen kommer fra en bred repræsentation af danske virksomheder – herunder både større og mindre danske teknologivirksomheder og rådgivnings- og testcentre.

Adgang til viden, netværk og faglitteratur

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på bredt favnende tests indenfor miljøprøvning, og hvad disse stiller af krav? Er du interesseret i at diskutere plastkonstruktioner, EMC, kvalitetsstyring og miljørigtig produktion med eksperter og ligesindede?

Med et medlemskab af erfa-gruppe 10 bliver du en del af et stærkt netværk af eksperter og fagligt ligesindede – et netværk, der kan udnyttes til sparring og videndeling for at give dig den nyeste viden på området. Via jævnlige møder holder du dig ajour med området miljøprøvning & konstruktion og du får samtidig adgang til SPM’s bibliotek af faglitteratur.

Fokusområder

Integration og konstruktionsværktøj i 3D CAD
Step-stress test
Sammenligning af random- og sinusvibration
Udførelse af faldtest
Test af limsamlinger
Kontrol af spændinger i plast
SMD-print og vibration
Overfladetest, slid, silketryk og print
Akustisk støjrigtig konstruktion
Genbrug af materialer

Om miljøtest 
Grundlæggende normer for test og hvilke test, som bruges af de forskellige firmaer, fortolkningsspørgsmål, opstilling af krav/prøvningsprogrammer for konkrete produkter, teststrengheder m.v. Derudover drøftes konkrete tests: Hvordan udføres tests, hvilket udstyr benytter de forskellige firmaer, hvem leverer testudstyr, hvilke fejltyper hhv. konstruktionsprincipper er forbundet med bestemte påvirkninger osv. Herunder ofte diskussion om produktspecifikke tests opstillet af et firma i eget regi.

Om konstruktion
Samlemetoder, produktion, styring af underleverandører, materialer, elektrisk afskærmning og emballage. Konstruktion i plast var og er stadig et tilbagevendende emne for mange drøftelser og erfaringsudvekslinger. Overflader på apparater har flere gange været på dagsordenen. Bl.a. har det drejet sig om påtrykning af tekst, slid og korrosion.

Om erfa-møderne

Erfa-gruppen afholder typisk heldagsmøder på dansk med skiftende værtskab. Arbejdet tager udgangspunkt i medlemmernes aktuelle konstruktioner. Emnerne for møderne dannes af en stikordsliste, som gruppen med jævne mellemrum opstiller i fællesskab. Herved sikrer vi, at alle relevante emner bliver berørt og skaber værdi på lige fod for alle medlemmer.

Eksempel på en dagsorden

10.00-10.20: Velkommen til FORCE, godkendelse af seneste referat og planlægning af de næste møder.
10:20-11:00: Introduktion til FORCE Brøndby, FORCE.
11:00-11:45: Et kig på FORCEs faciliteter til test af flow- og varmenergimålere, FORCE.
11.45-12.30: Frokost.
12.30-13.15: ”Simuleringer og test af væskeflow og luftflow gennem infusionssæt”, Convatec.
13.15-13.30: Pause.
13.30-15.00: Bordet rundt.
Emner:
– Frifeltskonditioner under test.
– Simulering ift. resultater under test.
– Korrosion – gennemgang af de forskellige typer.
– Input fra LINAK, ”Eksempler fra arbejdet med Comsol multiphysics”.
– Andre indkomne forslag.
15.00-15.30: Opsamling – spørgsmål.

Kontakt tovholder

Tovholder for SPM erfa-gruppe 10 er Anders Bonde Kentved, FORCE Technology, abk@forcetechnology.com

Bliv medlem

Du kan melde dig ind i SPM her.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!