ERFA Gruppe 10: Miljøprøvning & Konstruktion

ERFA Gruppe 10: Miljøprøvning & konstruktion er et stærkt fagligt netværk der drøfter og udveksler erfaringer vedrørende mekanisk og klimatisk miljøprøvning af udstyr som et led i kvalitetssikring.  

Miljøprøvning & Konstruktions gruppen – nyeste viden og et stærkt netværk

Vil du være del af et netværk, der kan gøre dig klogere på bredt favnende tests indenfor miljøprøvning og hvad disse stiller af krav? Er du interesseret i at diskutere plastkonstruktioner, EMC, kvalitetsstyring og miljørigtig produktion med eksperter og ligesindede? Så, er et medlemskab af Miljøprøvning & Konstruktions gruppen ideelt for dig.

Med et medlemskab af Miljøprøvning & Konstruktions gruppen bliver du en del af et stærkt fagligt netværk indenfor Miljøprøvning & Konstruktion – et netværk der kan udnyttes til sparring såvel som vidensdeling. Igennem nyhedsbreve såvel som jævnlige møder, kan du være sikker på at du altid er up-to-date med hvad der rør sig indenfor Miljøprøvning & Konstruktion.

Vil du være en del af et af Danmarks stærkeste netværk indenfor Miljøprøvning & Konstruktion? Så tilmeld dig ERFA Gruppe 10: Miljøprøvning & Konstruktion her.

Læs mere om hvad ERFA-gruppen Miljøprøvning & Konstruktion foretager sig nedenfor.

ERFA-gruppen Miljøprøvning & Konstruktions fokusområder

Emner vedrørende miljøprøvning berørt ved gruppens møder vil være, men er ikke begrænset til:

 • Grundlæggende normer for test,
 • Hvilke tests bruges af de forskellige firmaer
 • Fortolkningsspørgsmål
 • Opstilling af krav/prøvningsprogrammer for konkrete emner,
 • Teststrengheder m.v.

Derudover drøftes konkrete tests. Heriblandt hvordan medlemmer udfører disse, hvilke maskiner og udstyr benytter de forskellige firmaer, hvem leverer testudstyr, hvilke fejltyper og konstruktionsprincipper der er forbundet med bestemte påvirkninger, osv. Desuden diskuteres produkt-specifikke tests opstillet af firmaer i eget regi – Dette omfatter i høj grad også de konstruktionsmæssige løsninger, som miljø- og kvalitetskravene kræver. Konstruktionsmetoder og prøvningsmetoder indgår med samme vægt i gruppens arbejde.

Plastkonstruktioner

Konstruktion i plast er et tilbagevendende emne for mange drøftelser og erfaringsudvekslinger. Gruppen berør derfor konstruktion i relation til plasttyper, samlemetoder, støbe-underleverandører, elektriske forhold, afskærmning.

EMC

EMC indgår forså vidt på lige fod med klimatiske og mekaniske tests under møderne, men behandles dog mere specifikt i ERFA-gruppe 9: EMC. Overflader på apparater har flere gange været på dagsordenen. Bl.a. har det drejet sig om påtrykning af tekst, slid og korrosion.

Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring har været sat som overskrift for møder, hvor man har drøftet de forskellige firmaers metoder, men især styring af underleverandører.

Miljørigtig produktion

Betegnelsen miljørigtig produktion sammenfatter emnet for flere møder:

 • Livscyklus-analyse,
 • Emballagematerialer,
 • Gældende
 • Kommende myndighedskrav og brugerkrav.

Konstruktionen er her det afgørende, og derfor er computerværktøjer sat på dagsordenen. Kan disse værktøjer til konstruktion og verifikation overflødiggøre tests? Ligeledes er afskaffelse af forskellige tests et emne – så du kan undgå unødvendige tests og spare tid og penge.

Miljøprøvning og konstruktion-gruppens møder

Emnerne for møderne dannes af en stikordsliste, som gruppen med jævne mellemrum opstiller i fællesskab. Nedenfor er præsenteret en liste af de emner, udover de overordnede førnævnte temaer der bliver/er blevet berørt på møderne.

Bliv en del af et af et fagligt stærkt Miljøprøvning & konstruktions netværk og meld dig ind her.

Miljøprøvning og konstruktion-gruppens primære fokusområder

 • Integration og konstruktionsværktøj i 3D CAD
 • Step-stress test
 • Sammenligning af random og sinusvibration
 • Udførelse af faldtest
 • Test af limsamlinger
 • Kontrol af spændinger i plast
 • SMD print og vibration
 • Overfladetest, slid, silketryk, print
 • Akustisk støj-rigtig konstruktion
 • Genbrug af materialer

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!